77
PROJEKTIUUTISET 2/2013
Luhdan pääkonttori
TEKSTI: LEENA HUOVIL A KUVAT: VOIT TO NIEMEL Ä
LUHTA-TORNI
MODERNI JA RAIKAS PÄÄKONTTORI
Luhta rakensi uudeksi pääkonttorikseen tornin, joka on Lahden uusi maamerkki.
Ilme on moderni ja raikas, ja talo ammentaa ympäröivästä maisemasta. Tilat tukevat erittäin hyvin
tekstiilialan konsernin toiminnallisia tarpeita ja brändien markkinointia.
V
ieraille ei tarvitse selittää, missä
Luhdan uusi pääkonttori sijaitsee.
Pohjoismaiden johtaviin tekstiilialan
konserneihin kuuluva L-Fashion Group
(
Luhta) rakensi uuden pääkonttorinsa pai-
kalle, josta sitä ei voi olla huomaamatta –
etenkin kun 12-kerroksinen rakennus on
Lahden uusia maamerkkejä.
Torni kohoaa Helsingin moottoritien
eteläisen liittymän kaakkoiskulmassa
Renkomäessä: Luhdan tornista alkaa Lah-
ti, mikä sopiikin yritykselle, joka perustet-
tiin Lahdessa 1907. Pääkonttori on alueel-
la, jonka nimi on osuvasti Lahden Portti.
Luhdan rakennus on ensimmäinen raken-
nus kaupallisesta kokonaisuudesta, joka
Lahden Porttiin rakentuu.
Tornimaisen pääkonttorin lisäksi 30 mil-