2/2013
PROJEKTIUUTISET
Luhdan pääkonttori
76
Julkisivujen suunnittelusta ja
toimituksesta vastasi Metek Oü.