16
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Ambiente 2013
TEKSTI: SUSANNA BJÖRKLUND
KUVAT: VALMISTA JAT, MESSE FRANKFURT
Ambiente 2013 –
Kahden kauppaa
Kaksivärisyys ja eri materiaalien yhdistelmät samassa tuotteessa näyttävät tuoreilta.
Lämminsävyinen metalli ja lasi nousevat puun ja bambun rinnalle. Nuoret muotoilijat
vakuuttavat monikäyttöisillä, esteettisillä ideoillaan.
S
isustus- ja lahjatavaramessuilla jo-
kaisen kokemus on erilainen, eten-
kin Frankfurtin Ambientessa, joka
kuuluu maailman suurimpiin alan mes-
suihin. Tavaramäärä ahdistaa, mutta sa-
maan aikaan helmet erottuvat akanois-
ta entistä paremmin. Jokainen kiinnittää
huomiota oman alan tuotteisiin, astiois-
ta paperituotteisiin tai koriste-esineisiin.
Kaikkea ei millään ehdi käydä läpi muu-
tamassa päivässä.
Isoilla messuilla kiertäminen kannat-
taa usein aloittaa näyttelyistä, joissa esi-
valinta on jo tehty. Trendinäyttely antaa
suuntaa ja poimii kiinnostavia, usein pie-
niäkin valmistajia, joita olisi vaikea ummik-
kona löytää lukemattomien hallien seas-
ta. Muotoilukilpailunäyttelyissä nähdään
funktionaalisia ratkaisuja.