14
2/2013
PROJEKTIUUTISET
International Furniture Fair Tokyo
TEKSTI: SUSANNA BJÖRKLUND
KUVAT: RIIT TA SOURANDER JA VALMISTA JAT
INTERNAT IONAL FURNI TURE FA IR TOKYO
Interior Lifestyle
Living
Sisustusalan messut Tokiossa yhdistivät tuoreesti japanilaisten perinteestä
ammentavaa nykymuotoilua sekä kansainvälisten merkkien mallistoja.