Viisikerroksisessa talossa on pinta-alaa 8600 kerrosneliömetriä.
Epäsäännöllisen monitahokkaan muotoinen, monoliittinen raken-
nus kytkeytyy E- ja F-osan välisen yhdysaulan muodostaman napa-
nuoran välityksellä saumattomasti naapurirakennuksiin.
127
PROJEKTIUUTISET 2/2013
Frami F
Framin kasvava kampus tunnetaan
monien innovatiivisten yritysten
muodostamana eturintamana, josta
Seinäjoen on syystäkin olla ylpeä.
Kun myönteistä kehityshankkeiden
kasvualustaa ravitsee vielä etelä-
pohjalainen yrittäjähenki, on luvassa
todellisia menestymisen eväitä
alueen kasvulle ja hyvinvoinnille.
N
yt valmistuneen Framin F-talon myötä rakennuskannan kokonais-
laajuus kasvaa 46000 kerrosneliömetriin. Frami F tarjoaa huippu-
modernit tilat Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) liiketoi-
minnan pedagogiikan opetukseen. Rakennuksessa on tilat noin tuhannel-
le opiskelijalle ja sadalle työntekijälle. Tutkimuksen ja kehittämisen paino-
pistealueiden määrittelyssä on otettu huomioon myös alueelliset tarpeet,
jolloin osaamisella on yhteys alueen verkostoihin. Työyhteisön toimintakult-
tuurista kertoo Framin sivuilta otetut sitaatit: ”Tilaa ihmisille, jotka rakentavat
menestyksen.” ”Täällä on lupa toimia myös toisin kuin ennen on ollut tapana.”
Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketoiminnan opetusyksikön käyttöön
valmistunut rakennus on osa kansainvälisen tason innovaatioympäristön ke-
hittämistä. Lisäksi rakennukseen on suunniteltu tilat muun muassa korkea-
koulun hallintoa, opintotoimistoa ja kansainvälisten asioiden toimistoa sekä