Tuija Kalpala on toiminut vaativissa kansainvälisissä hankinnan, logistiikan ja strategisen kehittämisen johtotehtävissä Neste Oyj:n palveluksessa 2004–2023 Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja Saksassa. Hänellä on kokemusta myös strategisesti merkittävistä kaupallisista kehitysprojekteista. Kesäkuun 2023 loppuun hän vastasi strategian toteutuksen johtamisesta ja projektihallinnasta Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnassa Düsseldorfissa Saksassa.

– Betolarin toiminnassa korostuu sivuvirtojen saatavuuden varmistaminen, ja samalla yhtiö hakee vahvempaa asemaa arvoketjussa sivuvirtojen suhteen. Tässä globaalien logistiikkaketjujen ja hankintakanavien johtaminen on keskiössä. Tuija tuo Betolariin merkittävää kansainvälistä kokemusta sekä sivuvirtojen että kemikaalien hankintaan liittyvien toimitusketjujen luomisesta ja strategisesta johtamisesta, Riku Kytömäki sanoo.

– Betolarin innovatiiviset ratkaisut auttavat uudistamaan koko rakennusalaa sekä pienentämään alan CO2-päästöjä. Betolar on suunnannäyttäjä ja sen kansainvälinen potentiaali on valtava, Tuija Kalpala toteaa.