Viimeisimmät julkaisut

Toinen osa täydensi kokonaisuuden

Peab Ultimes Business Garden II -toimistorakennus on valmistunut I-osan viereen hyvin kiinnostavaksi työssäkäyntialueeksi palanneella Pitäjänmäellä. Ultimekset ovat uusien raideliikennelinjojen ja tulevan kaupunkibulevardin risteyksessä. Eikä kahta ilman kolmatta ja neljättä: yrityspuiston seuraavia osia suunnitellaan jo.

Näkymä uuden Ultimes Business Garden II:n puolelta kohti kolme vuotta sitten valmistunutta yrityspuiston ykkösosaa. I-osan arkkitehtuuri ja aulan sisustusratkaisut toistuvat II-osan puolella.

Vuonna 2016 valmistuneen Ultimes Business Garden I:n suunnitteli arkkitehti SAFA Arno Stenbäck Arkkitehdit Tommila Oy:stä. Sen viereen nyt nousseen Ultimes Business Garden II:n pääsuunnittelija ja vastaava rakennussuunnittelija on ollut saman toimiston arkkitehti SAFA Peter Solovjew apunaan arkkitehti Alaa Radam, arkkitehtiylioppilas Jussi Jokela ja arkkitehti SAFA Lauri Suuronen.

Ultimes Business Garden I ja II muodostavat ilmasta katsottuna H-kirjaimen muotoisen yhtenäisen rakennuskokonaisuuden.

– Tehtävämme oli täydentää vajaaksi jäänyttä rakennusta. Uusi tehtiin niin, että se sopii edelliseen, ykköstalon suunnittelun perusteet olivat käytössä myös kakkosessa, Solovjew kertoo.

Solovjewin mukaan kokonaisuuden täydentyminen näkyy parhaiten ensimmäisen kerroksen yhtenäisissä aula- ja kabinettitiloissa sekä yhdistetyssä seitsemännessä kerroksessa, johon kiinteistöjen kokonaispalveluja tarjoava ISS Palvelut Oy on asettunut.

– ISS:n tilat ykkös- ja kakkostalossa yhdistettiin, mikä teki kokonaisuudesta kokonaan uuden. Näkymistä tuli pitkiä, kokonaistunnelma parani huomattavasti. Se oli meille kaikille mukana olleille hyvä kokemus.

Rakennusten yhdistämismahdollisuus on tarjolla joka kerroksessa. Yhdistämisiä tehdään, kun vuokralaisiksi tulee yrityksiä, jotka haluavat käyttöönsä koko kerroksen molemmista taloista.

Sisääntulokerroksen yleisissä tiloissa on tarjolla useita eriluonteisia kohtaamispaikkoja verkostoitumista varten.

Ultimes Business Gardenin II-osan toimistotilat ovat joustavia kuten I-osassakin. II-osassa on vuokrattavia tiloja noin 7500 neliötä. Kaikkiaan neliöitä on noin 15 000 paikoitustilat mukaan laskettuina.

– Toimistotiloissa on mahdollisuus sekä avo- että huonekonttoriin ja näiden erilaisiin yhdistelmiin. Poistumistiet, wc:t ja kerroskeittiöt on suunniteltu niin, että kukin toimistokerros on jaettavissa tarvittaessa neljälle käyttäjälle, Solovjew kertoo.

Toimistokerroksissa sisustussuunnittelua on tehnyt muiden muassa Sisustusarkkitehdit Monni & Koskivaara yhdessä taloon asettuvien vuokralaisten kanssa. Tommilan arkkitehdit siirsivät tehdyt suunnitelmat rakennuspiirustuksiin.

– Arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, vuokralaiset ja talotekniikan suunnittelijat tekivät paljon yhteistyötä, että kaikki toiveet saatiin toteutettua, Solovjew sanoo.

Ultimeksen I-osan aulan suunnittelun kalusteineen teki Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. Aulaa luonnehdittiin valmistuttuaan lämpimäksi ja moderniksi. Samalla periaatteella ja samoin lattia- ja alakattomateriaalein toteutettiin myös II-osan aula.

Lasipäädyt kohti Vihdintietä. Yrityspuiston I-osa oikealla ja II-osa vasemmalla. Niiden vasemmalle puolelle Haagan liikenneympyrän laitaan rakennetaan osat III ja IV samanlaiseksi pariksi.

Aulan ravintolaa Solovjew pitää talon kokoavana sieluna. Ravintola laajeni I-osasta IIosan puolelle ja kahvila siirrettiin kokonaan II-osan aulaan vastaanoton yhteyteen. Yleisissä tiloissa on tarjolla useita eriluonteisia kohtaamispaikkoja verkostoitumista varten.

Solovjewin mukaan Ultimes-toimistokonsepti on edelleen hyvä ja ajantasainen.

– Konsepti sopii nykyaikaiseen toimistotyöhön, jossa työtä halutaan tehdä erilaisissa tiloissa. Ultimes Business Garden II on ilman muuta ajan hengessä oleva, kevyt, ilmava, helposti lähestyttävä ja miellyttävän ihmiskeskeinen.

Arkkitehdin mukaan Ultimes Business Garden II on ykkösosan lailla ajan hengessä oleva, kevyt, ilmava, helposti lähestyttävä ja miellyttävän ihmiskeskeinen.

Kaukolämpö, jäähdytys paikallisesti

Puolet Ultimes Business Garden II:n perustusten tarvitsemasta kuopasta ja väestösuojasta louhittiin jo I-osan perustustöiden yhteydessä. Nyt niitä täydennettiin. Rakennusten alla on pysäköintitilat, jotka yhdistyivät osien valmistumisen myötä yhdeksi tilaksi.

II-osan runko ja julkisivu ovat kuin Iosassa. Kantavan rungon muodostavat teräspilarit, teräspalkit ja ontelolaatat. Julkisivun pitkillä sivuilla on termoelementtejä ja keraamista tummanharmaata laatoitusta. Päädyissä on alumiinirakenteista lasiseinää. Myös I- ja II-osan yhdistävät käytävät ovat lasiseinäisiä.

Ultimes Business Garden -kaksikko on liitetty kaukolämpöön. Geoenergiaa mietittiin suunnitteluvaiheessa, mutta tontti on liian pieni riittävän tehon saamiseksi.

Jäähdytys hoidetaan paikallisesti, sillä kaukokylmäverkko ei vielä ulotu Pitäjänmäelle. Katolla on vedenjäähdytyskoneikko liuosjäähdyttimineen ja kompressoreineen. Sieltä kylmä johdetaan seitsemännen kerroksen konehuoneeseen, josta sitä jaetaan eri tiloihin säteilypaneelien, konvektoreiden ja ilmanvaihdon kautta.

Toimistotilojen tarpeenmukaista ilmanvaihtoa hoitaa 12 ilmanvaihtokonetta. Lämpö otetaan talteen poistoilmasta pääasiassa pyörivin lämmönsiirtimin. Tarpeen mukaista ilmanvaihtoa ohjataan Dali-järjestelmän liiketunnistimien sekä lämpötilan ja hiilidioksidimäärän mukaan.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön, sillä tontti on liian pieni riittävälle maalämmön teholle. Jäähdytys tuotetaan paikallisesti.

Ykkösen mallin mukaan

Boost Brothers Oy:n vanhempi asiantuntija Kari Vornanen toimi Ultimeksen II-osan talotekniikan LVI- valvojana.

– Olin mukana suunnitteluvaiheessa ohjaamassa ja kehittämässä talotekniikan rakennuttamista hankintavaihetta varten. Sen jälkeen talotekniikkaurakoitsijoiden hankinta tehtiin itsenäisesti.

– Vaikka tämä oli selkeä kohde, talotekniikan asiantuntijoista olisi ollut apua myös hankintavaiheessa. LVI-tekniikan, kiinteistöautomaation ja sähkön raja-alueet tulisivat silloin etukäteen paremmin selville, mikä selkeyttäisi hankinnan sisältöä, Vornanen toteaa.

Myös talotekniikassa II-talon reunaehto oli, että tehdään laadultaan ja laajuudeltaan samanlaista kuin I-talossa oli tehty, jotta ylläpito olisi helppoa ja jotta vuokralaiseksi tuleva yritys voi ottaa tiloja vapaasti kummalta puolelta tahansa.

Pieniä eroja rakennusten välillä on.

– Talotekniikkaurakoitsija on eri kakkosessa kuin ykkösessä. Sillä ei periaatteessa ole laadun kannalta väliä, mutta urakoitsijoilla on erilainen kädenjälki. Kakkosessa on myös eri rakennusautomaatio kuin ykkösessä. Se ei kuitenkaan haittaa: on tärkeää, että järjestelmät toimivat erillisinä, sillä rakennukset voidaan erottaa toisistaan, jos ne joskus menevät kokonaisina kahden eri yrityksen käyttöön, Vornanen sanoo.

Yrityspuistossa on monia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen; Peabin mukaan aito vuorovaikutus ihmisten kesken lisää työhyvinvointia ja sen kautta työn tuottavuutta.

Peabin lupaus Ultimes Business Gardeniin tuleville vuokralaisille on, että tilojen sisäilmasto on alusta alkaen suunnitelmien mukainen. Sen varmistamisesta vastaavat Green Building Partners, Boost Brothers sekä ISS Palvelut.

– Ultimes Business Garden II:ssa on 15 000 neliötä seitsemässä kerroksessa ja valtava määrä tekniikkaa, muun muassa satoja palopeltejä ja huonesäätimiä. Talotekniikan valvojat kävivät kaiken tarkkaan läpi. Urakoitsijat hyväksyttivät materiaaleja, että ne varmasti sopivat kohteeseen. Kaikki dokumentoitiin tarkasti projektipankkiin ennen hankintaa.

– Hankinta tehtiin vain sovituilla tarvikkeilla. Jos tuli vääriä, ne palautettiin. Talotekniikkaurakoitsijoiden projektipäälliköt ymmärsivät hyvin tämän poikkeuksellisen tarkan toiminnan. Neuvotteluja käytiin rakentavasti, Kari Vornanen kertoo.

LVI-urakoitsijan työnjohtajilla on ollut käytössään tabletit, joilla he dokumentoivat loppukuvia sitä mukaa, kun asennuksia valmistui ja valvoja oli hyväksynyt ratkaisut.

– Toimistokerrokset ovat hyvin samanlaisia, joten kun yhden kerroksen talotekniikka- asennukset oli hyväksytty, niitä voitiin monistaa seuraavissa kerroksissa. Näin saatiin virheiden ja puutteiden määrä asennuksissa pieneksi.

Valvojien hyväksymisten lisäksi urakoitsija tarkisti oman työnsä ja kirjasi tehdyt korjaukset.

– Jokainen fyysinen laite tarkastettiin viimeistelyvaiheen aikana, että kaikki on kunnossa, kun vuokralaiset tulevat, Vornanen sanoo.

Ultimes Business Garden on Leed-ympäristöluokituksen platinatason kohde. Käytössä ei ole geoenergiaa eikä vielä aurinkosähköäkään, mutta kohde saa paljon Leed-pisteitä muun muassa loistavasta sijainnistaan olevien ja tulevien joukkoliikennereittien lähellä. Leed-platinan saavuttamista auttaa myös se, ettei koko julkisivu ole lasinen, sekä rakentamisen aikainen tarkka dokumentointi ja taloteknisten järjestelmien seuranta ja toiminnan varmennus.

ISS Palvelut Oy:llä on käytössään molempien rakennusten seitsemännet kerrokset. Kerrosten yhdistäminen yhden yrityksen käyttöön on mahdollista muissakin kerroksissa.

Aikaansa edellä

Peab Toimitilojen liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg sanoo, että Ultimes Business Garden -konseptin kehittelyssä Peab on ollut aikaansa edellä.

– Konseptia alettiin kehittää jo noin kymmenen vuotta sitten. Kehitystyöhön vaikuttivat aluksi ympäristöajattelu ja sen tuomat rakennusten kansainväliset ympäristösertikaatit. Halusimme olla sillä puolella edelläkävijä; toimistomme saavutti Pohjoismaiden ensimmäisen Leed-serti kaatin.

Nythän ympäristöarvot ja kestävän kehityksen mukaan rakentaminen ovat itsestään selviä asioita.

Peab oli aikaansa edellä myös asettaessaan yrityspuistonsa Pitäjänmäelle, jonka tyhjien toimitilojen määrää päiviteltiin vielä muutama vuosi sitten. Suuri muutos on kuitenkin käynnissä. Raide-Jokeri on toteutusvaiheessa, ja se kehittää alueen houkuttelevuutta sekä työ- että asuinpaikkana merkittävästi. Tulossa on myös toinen pikaraitiotielinja Helsingin keskustasta, ja kun Vihdintien kaupunkibulevardi toteutuu, Ultimes Business Gardenissa on mahdollisuus avata ensimmäisen kerroksen tiloja kadulle päin liiketiloiksi.

– Meillä on vahva usko Pitäjänmäkeen, jolla on merkittävä historia työpaikka-alueena. Olemme keskellä Helsingin ydin keskustasta aukeavaa pääkaupunkiseudun ulosmenoväylien viuhkaa, aivan kantakaupungin rajalla. Tänne on helppo tulla ja täältä on helppo lähteä joka suuntaan. Tällä sijainnilla on suuria mahdollisuuksia, Lindeberg sanoo.

– Meillä on mietitty aluetta tukevia palveluja elävöittämään kaupunkikuvaa. Ravintolan aukioloaikoja voidaan pidentää ja tiloihin on suunniteltu esimerkiksi päiväkotia helpottamaan työntekijöiden arkea.

Peabilla on valmistauduttu ympäröivän Pitäjänmäen kehitykseen miettimällä lisää palveluja yrityspuistoon. Esimerkiksi aulan ravintolan aukioloaikoja voidaan pidentää ja yleisiin tiloihin voidaan sijoittaa päiväkoti helpottamaan työntekijöiden arkea.

Työtiloista lisää tuottavuutta

Lindeberg toteaa, että digitalisaatio ja mobiilityöskentely ovat muuttaneet työtapoja ja -menetelmiä, mutta toimistorakennuksia tarvitaan edelleen.

– Tutkimusten mukaan työtiloissa on tärkeää mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Aito vuorovaikutus ihmisten kesken lisää työhyvinvointia ja sen kautta työn tuottavuutta, hän toteaa.

– Peabille moderni työympäristö on monitilatoimisto eli toimintalähtöinen toimisto. Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan räätälöimme kullekin yritykselle sopivan työympäristön yhdessä heidän kanssaan. Ultimes Business Garden on suunniteltu äärimmäisen muuntojoustavaksi, jopa käyttötarkoituksen muutoksia on mietitty, kun kukaan ei tiedä, millaista työympäristöä tarvitaan kymmenen vuoden päästä.

Yrityspuistossa on tarjolla uusia palveluja. Pyykin voi jättää vastaanottoon, josta sen voi hakea puhtaana takaisin. Auton avaimen voi jättää vastaanottoon, ja auton saa takaisin katsastettuna ja pestynä. Aulassa on myös Postin pakettiautomaatti. Seuraavaksi on tarkoitus ottaa käyttöön ruokakassipalvelu, jolla kodin ruokaostokset saa mukaansa työpäivän päätyttyä. Jo nyt on mahdollista ostaa ravintolan kylmäkaapista valmista ruokaa kotiin vietäväksi.

– Uudet palvelut on suunniteltu helpottamaan ihmisten arkea, kun työ ja arki sekoittuvat, Lindeberg toteaa.

Peabilla on suunnitelmissa Ultimes Business Gardenin seuraavat osat III ja IV, joista muodostuu toinen H nyt valmiina olevan viereen, aivan Haagan liikenneympyrän laitaan. Kolmosen rakentaminen käynnistynee tämän vuoden lopussa, neuvotteluja vuokralaisten kanssa käydään parhaillaan.

Teksti Jaana Ahti-Virtanen | Kuvat Mikael Lindén

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>