Viimeisimmät julkaisut

Tapiolan pääkonttori 1:n muutostyöt

Tapiola-ryhmän pääkonttori 1970-luvulta korjattiin nykyaikaiseksi muuntojoustavaksi toimistotilaksi.

5G1D3606Teksti: Kaisu Ravantti Kuvat: Mikael Lindén

Arkkitehti Ilkka Pajamiehen suunnittelema Tapiola-ryhmän pääkonttori valmistui vuonna 1978 Espoon Tapiolaan. Kiinteistö-Tapiola Oy:n rakennuttajapäällikkö Antti Leivon mukaan Tapiola-ryhmän omien toimintojen lisäksi taloon mahtuu vuokratiloja.

Muutostyöt suunnitelleet arkkitehti Antti-Matti Siikala ja projektiarkkitehti Okke Kiviluoto Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:stä toteavat laadukkaan rakentamisen ja kunnossapidon luoneen hyvän pohjan muutoksille.

Kolme yksikköä

Tapiolan pääkonttori 1:n runko ja julkisivut pysyivät lähes entisellään muutostöissä. Rakennuksen katolla olevien IV-konehuoneiden korottaminen vaikutti maltillisesti rakennuksen arkkitehtuuriin.

Suurimpia sisätilojen muutoksia oli valoaukon avaaminen sisääntulokerroksen ja toisen kerroksen välille. Poispuretun välipohjan kohdalle julkisivuun vaihdettiin lasipintaa. Näiden kahden kerroksen välisen kierreportaan tilalle suunniteltiin tyyliin sopiva sisäportaikko.

5G1D3522Aiemman talonmiehen asunnon kohdalle suunniteltiin 300 m²:n kokoinen uudisosa. Sen sisältämät toimistotilat ovat luontevassa yhteydessä rakennuksen muihin tiloihin.

Uuden poistumistieportaan ansiosta kiinteistökokonaisuus voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen itsenäisesti toimivaan yksikköön. Poistumistien rakentaminen paransi luonnollisesti kiinteistön turvallisuutta.

Kerrokset 3-7 ovat keskenään samankaltaisia toimistokerroksia. Niiden kaksikäytäväratkaisu kuuluu talon alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Toimistotiloista purettiin kantavia seiniä lukuun ottamatta kaikki muut rajoittavat väliseinät. Sisätilojen modulaarinen toteutus mahdollistaa myöhemmän jaon huoneisiin. Huonekorkeus toimistokerroksissa riitti tekniikan kuljettamiseen alakaton sisällä. Myös jäähdytys on piilotettu alakattoon.

Talon ylimmässä, kahdeksannessa kerroksessa purettiin vanha saunaosasto, jonka tilalle rakennettiin neuvottelutiloja sekä hallintoneuvoston kokoustila. Näistä tiloista on pääsy kattoterassille samoin kuin taukotilasta.

Vanhaan pääkonttoriin haluttiin visuaalista sukulaisuutta vieressä olevaan uuteen pääkonttori 2:een. Vaikutelmaa tukee samanlaisen silkkipainetun lasin käyttö, sekä runsas puumateriaali molemmissa rakennuksissa.

Uudet kiintokalusteet Tapiolan pääkonttori 1:een suunniteltiin Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien yhteistyönä. Samoin irtokalusteiden päälinjat suunniteltiin yhdessä tilaajan kanssa.

Keittiötilat ja kellarissa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat jätettiin entiselleen. Kellariin sijoittuvat myös huolto, tekniset tilat ja 20 autopaikkaa.

5G1D3538

Merkittäviä käyttäjämuutoksia

Projekti-insinööri Veikko Penttinen Indepro Oy:stä kertoo, että rakennuttajakonsultti tuli mukaan projektiin hankesuunnittelun jälkeen. Kohde oli merkittävä peruskorjaushanke jo kokonsa puolesta, sillä bruttoala on yli 33 000 m².

Konsultin toimeksiantoon kuuluivat suunnittelun ja rakennustyön ohjaus, sekä rakennustekninen valvonta. Projektipäällikkönä Indeprosta toimi Timo Kurki ja rakennusvalvojana Juhani Vaajanen.

Urakkamuodoksi valittiin kiinteähintainen pääurakka, ja talotekniset urakat toteutettiin alistettuina sivu-urakoina.

– Suunnittelu voitiin viedä varsin pitkälle ennen tarjouslaskentaa, koska käyttäjien lähtötiedot oli varsin tarkasti kartoitettu. Merkittävästä hankkeesta saatiin luotua kiinnostava tarjouskilpailu. Lopullinen budjetti rakennuskustannusten osalta tarkentui tarjousten ja urakkasopimusten perusteella, listaa Penttinen urakkamuodon etuja.

Nykyaikaisessa kehittyvässä organisaatiossa tapahtuu, ja pian rakennuttajakonsultti sai uusia viestejä Tapiola-ryhmän organisaation muutoksista.

– Tarjouslaskentavaiheessa tulivat ensimmäiset merkittävät käyttäjämuutokset, jotka siis ehdittiin suunnitteluttaa ja sopia urakkasopimuksissa. Myöhemmin urakan aikana kolmessa kerroksessa tehtiin huomattavia suunnitelmamuutoksia käyttäjän uusien organisaatioiden tarpeisiin. Samalla tilojen käyttötarkoituksia muutettiin tietyiltä osilta. Rakennusaikainen muutostöiden- ja lisäsuunnittelun ohjaus, sekä lisätöiden sovittaminen rakennusaikatauluun siirtämättä käyttäjän muuttoaikataulua olivat kieltämättä haasteellisia, toteaa projekti-insinööri Veikko Penttinen Indepro Oy:stä.

5G1D3460Sähkötekniikka, muuntajat mukaan lukien uusittiin kokonaan, samoin pääosa muusta talotekniikasta. Jäähdytys toteutettiin alakattoon integroiduilla jäähdytyspaneeleilla, joiden ulkonäkö oli vastaava rei’itettyjen alakattokasettien pinnan kanssa. Rakennuskustannuksista oli taloteknisten töiden osuus noin 40 %.

– Positiivista kustannusten kannalta oli, että toimistokerroksien yli 600 alkuperäistä, muovirakenteista ikkunaa eristivät karmeiltaan ja pokiltaan hyvin lämpöä. Ne vastasivat myös kunnoltaan ja laadultaan nykyaikaisia vaatimuksia, joten niitä ei tarvinnut uusia, toteaa Penttinen.

Ikkunoiden eristyslasielementit puolestaan olivat elinkaarensa päässä: ne korvattiin korkealaatuisilla aurinkosuojalasilla varustetuilla lasielementeillä, jotka vähentävät merkittävästi ulkoa tulevaa lämpökuormaa, ja siten myös tarvittavaa jäähdytystehoa.

Tapiolan pääkonttori 1:n rakenteisiin liittyvät suurimmat muutokset liittyivät juuri kahteen ensimmäiseen kerrokseen: aulan portaan uudelleen sijoittelu ja välipohjan poistaminen ensimmäisen ja toisen kerroksen väliltä valoaukon tieltä. Kokonaan uuden poistumistieportaan aikaansaaminen vaati myös rakennesuunnittelijan työpanosta.

Pääkonttori 1:n muutostöiden rakennesuunnittelusta vastasi Finnmap Consulting Oy. Rakennesuunnittelija, diplomi-insinööri Mauri Kohtala oli ollut kohteessa myös uudisrakennusvaiheessa mukana.

Haluatko lisää tietoa Suomen hienoimmista hankkeista?

Pelivarat käyttöön

5G1D3432Tapiolan PK1:n suurimmat haasteet rakentajien näkökulmasta olivat sivu- ja aliurakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen, arvioi työpäällikkö Tuomas Juvonen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:stä.

– Aliurakkahankintojen ja urakkaneuvotteluiden suuri määrä asetti haasteita ajankäytölle työmaan alkuvaiheessa.

Rakennusteknisesti vaativimmat muutokset PK1:ssä olivat kolmen vesikatolla sijaitsevan IV-konehuoneen laajentaminen ylöspäin, sekä pääaulan välipohja avaaminen rakennuksen toiseen kerrokseen.

Vanhoista rakenteista ei kaikilta osin ollut tietoja, joten työn mittaan suunnitelmia jouduttiin muuttamaan. Laajimmat muutokset koskivat 8. kerrosta kokonaisuudessaan, sekä 2. kerroksen siipiosaa. Muutokset eivät tulleet peruskorjausurakoitsijalle täytenä yllätyksenä.

– Vaikka suunnitelmamuutokset asettivat haasteita aikataulussa pysymiselle, olimme kuitenkin jo alkuperäisessä aikataulussamme varautuneet jättämällä mahdollisimman paljon pelivaraa aikatauluun heti työmaan alussa. Kiitos kuuluu tilaajalle, joka osasi varoitella meitä heti urakkaneuvotteluvaiheen jälkeen; nuo ennakkoon varoitetut muutokset tulivat lopulta toteutettavaksi.

Vesikaton työt olivat ennakoitua työläämmät.

– Olimme tiedostaneet jo lähdössä, että vesikaton monimuotoisuus, sekä purkutöille epäedullinen vuodenaika tulevat asettamaan haasteita. Siitä huolimatta toteutuksen työläys yllätti hieman, muistelee työpäällikkö Tuomas Juvonen.

Myös SG-liimauksen määrä oli tässä kohteessa merkittävä.

– SG- liimausta käytettiin sekä ulkona että sisällä, laajennusosan julkisivussa, sisääntulokatoksen lasituksessa, toimistokerroksien teräslasiväliseinissä, ja pääsisäänkäynnin aulan kaiteissa, luettelee Juvonen laajimpia käyttökohteita.

– Meidän puolellamme hankkeen onnistumisessa tärkeitä tekijöitä olivat työmaamestarimme ja vastaava mestarimme Risto Mommo, kertoo Juvonen.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>