Viimeisimmät julkaisut

Skanska 2017: liikevaihto supistui, liikevoitto kasvoi

Skanska Oy -konsernin vuoden 2017 liikevaihto supistui hienokseltaan vuoteen 2016 nähden. Liikevoitto kasvoi kuitenkin selvästi.

Skanska AB:n uudesta raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan vuodelta 2017 tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen-toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta.

Skanska Oy -konsernin uusien tilausten määrä oli 772,9 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 8 % vuoteen 2016 nähden.

Suurimmat uudet tilaukset vuonna 2017 olivat Olympiastadionin uudistushanke Helsingissä (noin 156 miljoonaa euroa) sekä Kainuun uusi sairaala Kajaanissa (Skanskan osuus noin 69 M €). Suurin saatu asuntourakkakokonaisuus puolestaan oli Helsingin kaupungille Gustaf Wilhelm -korttelissa Sompasaaressa (yhteensä noin 38 M €). Raportointikauden jälkeen on saatu tilauskantaan muun muassa louhintaurakka Outokumpu Chromelle Kemin kaivoksella.

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR   milj. 2017 2016
Tulouttamaton tilauskanta 687,9 639,2
Saadut tilaukset 772,9 690,4

Kuva: Skanska

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2017 tulosta:

”Teimme Suomessa erinomaisen tuloksen: kohensimme jälleen kerran liikevoittoamme ja kannattavuuttamme selvästi. Olemme näin parantaneet tulostamme kuudetta vuotta peräkkäin. Kannattavuutemme nousi sekä rakentamispalveluissa että asuntoprojektikehityksessä.

Uusien tilausten määrä vuonna 2017 kasvoi 12 % edellisestä vuodesta. Uusien tilausten tilanne on muutenkin valoisa, sillä meillä on useita hyviä hankeaihioita, joiden uskomme vahvistavan edelleen tilauskantaamme vuoden 2018 aikana.  Projektikehityksen ja urakkamarkkinan näkymät ovat siis edelleen hyvät, sillä rakentamisen määrä tulee tänä vuonna säilymään vuoden 2017 varsin korkealla tasolla.

Vuonna 2017 myimme 993 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, mikä on käytännössä täysin sama määrä kuin edellisenä vuonna (991). Kuluttajille omaan käyttöön myytävien asuntojen määrä on selvästi kasvussa ja niin yksityisille kuin institutionaalisille sijoittajille myytyjen asuntojen osuus laskenut. Asuntoprojektikehityksessä liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtuukin osittain tästä myynnin rakenteen muutoksesta sekä siitä, että asuntohankkeemme kiinnostavat ostajia ja niiden sijainnit ovat houkuttelevia. Vuoden 2017 lopussa meillä oli rakenteilla 1 542 omaperusteista asuntoa eli 90 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (1 452).

Vuonna 2018 koko maan tasolla rakentamisen volyymien kasvuvauhti hiljenee, mutta esimerkiksi asuntorakentaminen pysyy vielä vuonna 2018 korkealla tasolla. Koska asuntoja valmistuu pitkän aikavälin kysyntää selvästi enemmän, saattaa alueellisesti näkyä hetkellistä ylitarjontaa.

Vuonna 2017 työmaillamme sattui 54 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2017 lopussa 6,8. Taajuus on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 (6,4). Meillä on käynnissä monivuotinen LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelma, jolla haluamme saada aikaan pysyviä muutoksia työturvallisuuskulttuurissamme. Meidän on myös päivittäin jaksettava kiinnittää huomiota esimerkiksi työmaiden siisteyteen ja järjestykseen. Se kantaa hedelmää, jos emme tingi kurinalaisuudesta ja puutumme vaaratilanteisiin aina kun niitä havaitsemme.

Tavoitteemme on rakentaa toiminnallamme parempaa yhteiskuntaa. Vuonna 2017 olemme työskennelleet tämän tavoitteen eteen esimerkiksi antamalla Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille työturvallisuuskorttikoulutusta sekä 2+1-valmennusmallimme kautta. 2+1-malli sai sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran myöntämän palkinnon Tahdonvoimaa työhyvinvointiin -tapahtumassa. Kyseessä on nykypäivän mestari-kisällimalli, jolla olemme onnistuneet pidentämään sekä nuorten että vanhempien ammattilaisten työuria.”

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

Asuntomyynti 2017 2016 Muutos,   kpl Muutos,   %
Omaperusteinen tuotanto, josta 993 991 +2 0 %
Kuluttajien omaan   käyttöön 527 453 +74 +16 %
Piensijoittajille 382 375 +7 +2 %
Suursijoittajille 84 163 -79 -48 %
Neuvottelu-urakat 315 511 -196 -38 %
Yhteensä 1 308 1 502 -194 -13 %
Omaperusteinen tuotanto 2017 2016 Muutos,   kpl Muutos,   %
      Aloitukset 998 1 081 -83 -8 %
      Valmistuneet 908 597 +311 +52 %
      Valmiit

myymättömät

67 79 -12 -15 %
Rakenteilla 31.12.2017 31.12.2016 Muutos,   kpl Muutos,   %
Omaperusteinen tuotanto 1 542 1 452 +90 +40 %
Neuvottelu- urakat 568 685 -117 -17 %
Muu urakkatuotanto 1 466 1 405 +61 +4 %
Yhteensä 3 576 3 542 +34 +1 %
Valmistuneet 31.12.2017 31.12.2016 Muutos, kpl Muutos, %
Omaperusteinen tuotanto 908 597 +311 +52 %
Neuvottelu- urakat 401 430 -29 -7 %
Muu urakkatuotanto 528 641 -113 -18 %
Yhteensä 1 837 1 668 +169 +10 %

 

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR   milj. 2017 2016
Liikevaihto 15 565,4 14 572,4
      Pohjoismaat 5 663,5 5 382,6
      Yhdysvallat 6 432,9 5 740,7
      Keski-Eurooppa 3 469,0 3 449,2
Liikevoitto 125,0 374,4
      Pohjoismaat 238,4 224,9
      Yhdysvallat -5,5 123,4
      Keski-Eurooppa -107,9 26,1
Tilauskanta 19 544,7 20 723,8
      Pohjoismaat 5 578,7 5 713,5
      Yhdysvallat 10 007,7 10 955,5
      keski-Eurooppa 3 958,3 4 054,7
Saadut tilaukset 15 748,0 17 977,2
      Pohjoismaat 5 676,3 5 911,7
      Yhdysvallat 6 710 6 8 229,8
      Keski-Eurooppa 3 361,1 3 835,7

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

EUR   milj. 2017 2016
Liikevaihto 1 373,1 1 400,6
      Pohjoismaat 1 267,0 1 297,5
      Keski-Eurooppa 106,1 103,2
Liikevoitto 178,0 169,5
      Pohjoismaat 168,5 159,3
      Keski-Eurooppa 9,5 10,1

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

Kpl 2017 2016
Asuntoaloitukset, josta 4 318 4 848
      Pohjoismaat 3 864 4 379
      Keski-Eurooppa    454    469
Asuntomyynti, josta 4 285 4 603
      Pohjoismaat 3 748 4 106
      Keski-Eurooppa    537    497
Asuntoja rakenteilla, josta 7 243 7 421
      Pohjoismaat 6 464 6 480
      Keski-Eurooppa    779    941

Lisätietoja:

Skanska AB:n tulostiedote löytyy osoitteesta: http://group.skanska.com/investors/reports-publications/interim-reports/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisiin alueisiin jaettuna.


Skanska Oy

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 lopussa 2 086 henkilöä Suomessa.

www.skanska.fi
www.twitter.com/skanskafinland
www.facebook.com/skanskafinland
www.skanska.fi/blogit

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>