Viimeisimmät julkaisut

Schneider Electric esittelee uuteen kansainväliseen IoT 2020-tutkimukseen perustuvia ennusteita

Espoo, 16.05.2016 – Schneider Electricin julkaisemassa IoT 2020 Business Report -raportissa hahmotellaan yrityksen ennusteita siitä, kuinka suuret organisaatiot tulevat hyödyntämään IoT-teknologioita keskeisenä liiketoiminnan työkaluna vuoteen 2020 mennessä.

“Enää ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, tuottaako asioiden internet lisäarvoa. Yritysten täytyy nyt tehdä asiantuntevia päätöksiä asemoidakseen itsensä niin, että IoT:n tuoma arvo saadaan maksimoitua”, sanoi Prith Banerjee, Schneider Electricin teknologiajohtaja. ”Oppaaksi IoT:n käyttöönottoa varten ja innovaation lähteeksi suunniteltu IoT 2020 Business Report auttaa asiakkaita saamaan kaiken hyödyn irti asioiden internetistä markkinoiden kehittyessä seuraavan viiden vuoden aikana. Se heijastaa sitoumustamme tarjota sellaisia teknologioita, jotka takaavat, että sloganimme ”Life Is On everywhere, for everyone, at every moment” toteutuu myös käytännössä. Asioiden internet on ollut hypetyksen kohteena jo jonkin aikaa, mutta tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että IoT-teknologiat voivat tuottaa ja tulevat jatkossakin tuottamaan todellista liiketoiminnallista arvoa eri aloille ja alueille”, lisää Banerjee.

Seuraavat ennusteet kertovat, mitä yritysjohtajien kannattaa odottaa markkinoiden kehitykseltä:

1. IoT käynnistää yritysten digitaalisen muutoksen seuraavan aallon yhdistämällä operatiivisen teknologian ja informaatioteknologian ja saamalla työntekijät hyödyntämään mobiilin ja digitaalisuuden mahdollisuuksia entistä tehokkaammin. IoT ottaa yhä keskeisemmän roolin yhä useampien yritysten laajentaessa ja syventäessä digitalisaatiohankkeitaan koko yrityksen laajuisiksi. Muutos voidaan toteuttaa edullisempien ”kytkettyjen” sensorien, sulautettujen tietotekniikka- ja hallintajärjestelmien, nopeampien ja kaikkialla läsnä olevien tietoliikenneverkkojen, pilvi-infrastruktuurin ja kehittyneiden data-analytiikkaominaisuuksien avulla.

2. Näkemyksellinen data: IoT muuntaa aiemmin hyödyntämättömän datan oivalluksiksi, joiden avulla yritykset voivat viedä asiakaskokemuksen seuraavalle tasolle. Kun mietitään IoT:n arvolupausta, useimmat yritykset pitävät tehokkuutta ja kustannussäästöjä sen tärkeimpinä etuina. IoT:n tarjoama pääasiallinen etu on kuitenkin mahdollisuus käyttää myös aiemmin hyödyntämätöntä dataa ja muuntaa sitä hyödylliseksi tiedoksi, mikä puolestaan johtaa entistä suurempaan muutokseen asiakaspalvelussa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia rakentaa asiakkaiden brändiin/palveluun kohdistuvaa uskollisuutta ja tyytyväisyyttä.

3. IoT edistää avointa, yhteentoimivaa ja hybridiä lähestymistapaa tietojenkäsittelyyn ja se vaalii teollisuuden ja hallituksen välistä yhteistyötä luoda globaaleja arkkitehtuuristandardeja, jotka ottavat huomioon kyberturvallisuuden uhat. Pilvi-pohjaisten IoT-ratkaisujen kasvattaessa suosiotaan ei mikään yksittäinen tietojenekäsittelyarkkitehtuuri tule monopolisoimaan alaa. Heterogeenisissä tietojenkäsittely-ympäristöissä saatavilla oleva IoT auttaa loppukäyttäjiä omaksumaan IoT-ratkaisuja tavalla, joka sopii parhaiten heidän turvallisuus- ja tehtäväkohtaisiin tarpeisiinsa. Lisäksi samalla on tarjolla ratkaisuja siihen, kuinka vanhojen teknologioiden infrastruktuurista voidaan loogisen ja hallittavissa olevan polun kautta siirtyä eteenpäin ajan myötä tapahtuvan muutoksen kautta.

4. Innovaatiot, jotka kehittävät olemassaolevaa infrastruktuuria. Esineiden internet toimii innovaation, liiketoimintamallien murtamisen ja taloudellisen kasvun lähteenä yrityksille, hallituksille ja nouseville talouksille. Aivan kuten teollinen vallankumous, Internetin ja mobiililaitteiden vallankumous ovat edistäneet kehitystä, innovaatiota ja hyvinvointia, samoin tulee tapahtumaan IoT:n kanssa. Yritykset ja kaupungit tarjoavat uusia IoT:n käytön mahdollistavia palveluja, syntyy uusia liiketoimintamalleja, ja etenkin nousevilla talouksilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää asioiden internetiä, koska niiden taakkana ei ole vanhaa raskasta infrastruktuuria. McKinseyn ennusteen mukaan jopa 40 prosenttia IoT-ratkaisujen maailmanlaajuisista markkinoista luodaan kehittyvissä maissa.

5. Parempi maapallo. IoT-ratkaisuja hyödynnetään merkittävissä yhteiskunnallisissa ja ympäristökysymyksissä: esineiden internet auttaa maita ja niiden talouksia reagoimaan maapallon kohtaamiin suuriin haasteisiin, kuten ilmaston lämpenemiseen, veden niukkuuteen ja saastumiseen. Kyselyn vastaajat arvioivat paremman resurssien hyödyntämisen IoT:n tärkeimmäksi eduksi koko yhteiskunnan kannalta. Paikalliset ja kansalliset hallitukset yhdessä yksityisen sektorin kanssa omaksuvat asioiden internetin kiihdyttääkseen ja optimoidakseen nykyisiä aloitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi COP21-ilmastosopimuksen hengessä, jossa 196 maata sitoutui pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa celsiusasteessa.

Ennusteiden pohjana toimivat keskeiset tutkimustulokset osoittivat, että 75 prosenttia yrityksistä on optimistisia IoT:n tänä vuonna tuomista mahdollisuuksista, joihin kuuluvat:

  • Parempi asiakaskokemus: 63 prosenttia organisaatioista suunnittelee käyttävänsä asioiden internetiä asiakkaiden käyttäytymisen analysoinnissa vuonna 2016. Keskeisimpiä liiketoiminnallisia hyötyjä ovat muun muassa nopeampi ongelmanratkaisu, parempi asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys.
  • Automaation kustannussäästöt: suurimmat mahdolliset vuosittaiset kustannussäästöt voidaan saavuttaa rakennusten (63 prosenttia) ja teollisuuden (62 prosenttia) automaatiossa. Tutkimustulokset osoittavat, että automaatioteknologiat muodostavat IoT:n tulevaisuuden. Lähes puolet (42 prosenttia) vastaajista suunnittelee ottavansa käyttöön IoT:n mahdollistavan automaatiojärjestelmän seuraavan kahden vuoden aikana.
  • IoT tuottaa lisäarvoa mobiilisovellusten kautta: Kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) organisaatioista suunnittelee hyödyntävänsä asioiden internetiä mobiilisovelluksen kautta vuonna 2016. Lisäksi kolmannes (32 prosenttia) vastaajista suunnittelee alkavansa käyttää IoT:n mobiilisovelluksia seuraavan kuuden kuukauden aikana. Keskeisenä syynä mahdolliselle käyttöönotolle olivat kustannussäästöt, jotka voivat nousta jopa 59 prosenttiin.
  • 81 prosenttia vastaajista katsoo, että IoT:n luomaa dataa ja informaatiota jaetaan tehokkaasti koko organisaatiossa.
  • 41 prosenttia uskoo asioiden internetiin liittyvien kyberturvallisuusuhkien muodostavan keskeisen haasteen liiketoiminnalleen.

Lisätietoa Schneider Electricistä, IoT 2020 Business Report -raportti ja Global IoT -kyselytutkimus ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Hashtagit: #IoT #IoT2020 #tutkimus #automaatio

Tietoa tutkimuksesta

Schneider Electric teetti tutkimuksen marraskuussa 2015 kerätäkseen tietoa siitä, kuinka yritykset käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä asioiden internetiä. Schneider Electricin toimeksiannosta Redshift Research teki 2 597 online-haastattelua päättävässä asemassa olevien työntekijöiden kanssa yrityksissä, jotka työllistävät yli 100 henkilöä. Tutkimusta tehtiin 12 maassa: Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Intiassa, Italiassa, Venäjällä, Espanjassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa kaikille vastaajille annettiin samanlainen määritelmä asioiden internetistä ja siihen kuului 18 monivalintakysymystä. Redshift Research analysoi vastauksia yhdessä Text100-yhtiön kanssa.

Tietoa Schneider 

Electricistä Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan ja automaation asiantuntija. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli noin 27 miljardia euroa. Yrityksemme yli 160 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 100 maassa ja auttavat heitä hallitsemaan energiaansa ja prosessejaan turvallisesti, luotettavasti, tehokkaasti ja kestävästi. Yksinkertaisimmista kytkimistä aina monimutkaisiin toimintajärjestelmiin asti teknologiamme, ohjelmistomme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme hallitsemaan ja automatisoimaan toimintojaan paremmin. Kytketyt teknologiamme uudistavat teollisuudenaloja, muuttavat kaupunkeja ja rikastuttavat elämiämme. Me Schneider Electricillä käytämme tästä sanontaa Life Is On. www.schneider-electric.fi

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>