Viimeisimmät julkaisut

Purkava lisärakentaminen kiinnostaa Meri-Rastilassa

Purkava lisärakentaminen, eli nykyisten rakennusten korvaaminen uusilla, on herättänyt mielenkiintoa Meri-Rastilassa.

Helsingin kaupunki laatii Meri-Rastilaan asemakaavaa, joka tähtää kaupunginosan täydennysrakentamiseen. Kaavatyön kuluessa 11 tontin haltijat ovat toivoneet kaavamuutosta, joka mahdollistaisi nykyisten rakennusten purkamisen ja uusien rakentamisen niiden tilalle. Toiveet koskevat kaupungin omistamia tontteja, joilla on pääosin joko kaupungin omia tai muiden toimijoiden vuokrataloja tai julkisia rakennuksia.

– Purkaminen ei ole käynnistymässä vuokratalotonteilla aivan lähivuosina, vaan asemakaavalla varaudutaan 10–15 vuoden päässä olevaan tilanteeseen, jolloin monet talot tulevat peruskorjausikään, arkkitehti Linda Wiksten Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta sanoo.

Nopeammin toteutunee Meri-Rastilan liikekeskuksen uudistaminen. Suunnitteilla on purkaa nykyinen ostoskeskus ja rakentaa sen tilalle kortteli, jossa olisi uusi liikekeskus ja asuntoja.

Wikstenin mukaan korttelirakenteen uudistamista kannattaa tarkastella yksittäisiä tontteja laajemmalla alueella, jolloin kortteleiden pysäköinti- ja pihajärjestelyt sekä rakentamisen vaiheistus saadaan mietittyä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Havainnekuva Meri-Rastilan asemakaavan 14.3.2018 suunnitteluversiosta. Kuva: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Lisää asukkaita ja monipuolisempaa asuntotarjontaa

Meri-Rastila on rakennettu väljästi ja matalasti verrattuna muihin metron varrella oleviin alueisiin. Vanhat rakennukset purkamalla tonteille voidaan rakentaa aiempaa enemmän asuntoja, jotka ovat lisäksi edeltäjiään toimivampia ja laadukkaampia.

– Asemakaavan tämän hetkisessä suunnitteluversiossa purkavan lisärakentamisen kautta tonttien kerrosalaa on voitu kasvattaa kolmin- tai nelinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna, Linda Wiksten kertoo.

Kun kiinnostus tonttien lisärakentamiseen on kasvanut, on viheralueille suunniteltua rakentamista voitu kaavassa vähentää.

Helsingin tavoitteena on saada Meri-Rastilaan uusia asuntoja noin 4 200 asukkaalle. Lisäksi tavoitteena on monipuolistaa alueen asuntokantaa.

– Lähtökohtana on, että nykyisille vuokratalotonteille tulevasta lisärakentamisesta osa on omistusasumista, Wiksten toteaa.

Uusia rakennuksia myös julkisille palveluille

Asuntorakentamisen lisäksi kaupungin tavoitteena on kehittää Meri-Rastilan julkisia palveluja. Kaavassa varaudutaan korttelitalo Merirastin uudistamiseen niin, että nykyinen rakennus voitaisiin purkaa ja sen tilalle rakentaa laajempi korttelitalo, jossa toimisi nuorisotalo, koulu ja päiväkoti. Korttelitalo voisi mahdollisesti tarjota tiloja myös leikkipuisto- ja asukastoimintaan. Pohjavedenpuiston laidalle varataan tontti uudelle rakennukselle, johon on mahdollista sijoittaa hyvin toimiva, uusi päiväkoti.

Meri-Rastilan asemakaava on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ensi syksynä. Asemakaavan tämän hetkinen suunnitteluversio on kommentoitavana Helsingin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi 11. huhtikuuta asti. Kommentoitava versio perustuu kaavaluonnokseen, jonka lautakunta hyväksyi viime keväänä.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>