Viimeisimmät julkaisut

Laillistetuista kiinteistönvälittäjistä kova kilpailu

— Pätevyysvaatimus ollut voimassa vuoden

Kiinteistönvälityksen hinta- ja laatuvertailu Asuntojenmyynti.fi:n mukaan Suomessa oli edelleen vuoden 2016 lopussa kymmenittäin välitysliikettä, joissa välityslain pätevyysvaatimukset eivät täyttyneet. Uusia kiinteistönvälittäjiä syntyy kuitenkin vain kahdesti vuodessa.

Julkistus: Suomi LKV- pätevyydet – vuosikatsaus 2016

Lähde: Kiinteistönvälitysvertailu – Asuntojenmyynti.fi

Linkki julkistukseen: https://www.asuntojenmyynti.fi/laatuvertailu.php

Myyntineuvottelijoiden pätevyydet vuoden 2016 lopussa

Tiukentunut lainsäädäntö on tuonut mukanaan kovan kilpailun pätevistä välittäjistä suomalaiselle välitysalalle. Suomessa kiinteistönvälityksen myyntitehtävien parissa työskentelevien toimihenkilöiden määrästä noin 72% oli vuoden 2016 lopussa LKV- pätevyys. Pätevien määrä on kohonnut vuodessa merkittävästi, sillä vastaava suhde oli vuoden 2015 lopussa 62,6%. Tästä huolimatta parannettavaa löytyy.

Suurista kaupungeista eniten LKV- päteviä kiinteistönvälittäjiä suhteessa välittäjien kokonaismäärään löytyy Porista, jossa jopa 83% kaupungin myyntineuvottelijoista on laillistettuja kiinteistönvälittäjiä. Heikointa välittäjien yleinen pätevyystaso on taasen Kokkolassa, jossa vastaava suhde on 65% kaupungin myyntineuvottelijoiden kokonaismäärästä.

Toimistokohtaiset pätevyydet vuoden 2016 lopussa

Parhaiten uudet pätevyysvaatimukset saavutettiin toimipistetasolla Vantaalla, jossa yksikään kaupungin 28:sta välitystoimipisteistä ei ollut lain asettaman pätevyysrajan alapuolella. Vastaavassa tilanteessa suurista kaupungeista ovat myös Pori, Rovaniemi, Kouvola, Hämeenlinna, Lappeenranta ja Kokkola.

Heikoin tilanne sen sijaan oli Turussa, jossa vuoden 2016 lopussa edelleen 9% kaupungin välitystoimipisteistä oli lain asettaman raja-arvon alapuolella. Pätevyystasojen noudattamista valvovilla aluehallintovirastoilla riittää Turun lisäksi edelleen työtä myös useissa muissa Suomen suurissa keskuksissa.

Taustaa

  • Välitysliikelaki vaati 1.1.2016 alkaen, että jokaisen suomalaisen laillistetun välitystoimipisteen myyntihenkilökunnasta vähintään puolella tuli olla LKV- kokeessa osoitettu ammattipätevyys.
  • Aiemmin on riitti, että ainoastaan välitysyrityksen vastaavalla hoitajalla on ollut välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.
  • Vuonna 2001 voimaan tullut laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL) muuttui huhtikuussa 2013 siten, että 50% välitystoimipisteiden myyntiä tekevistä toimihenkilöistä on oltava LKV- tutkinnon suorittaneita. Lakiin kirjattiin kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan laki astuu pätevyysvaatimusten osalta voimaan vasta 1.1.2016.
  • Lain noudattamatta jättäminen voi johtaa välitysliikerekisteristä poistamiseen1.

Ohjeita julkistuksen tulkitsemiseen:

Tiedotteessa ja palvelun julkistussivuilla esitetyt kiinteistönvälitysyritysten hinta- ja pätevyystiedot perustuvat Effortia Oy:n suomalaisille tarjoamaan maksuttomaan kiinteistönvälityksen hinta- ja laatuvertailuun Asuntojenmyynti.fi:hin.

  • Julkistuksessa huomioitiin yhteensä 4949 suomalaisen kiinteistönvälitysalalla toimivan  myyntineuvottelijan pätevyystasot kaikkiaan 167 suomalaisella paikkakunnalla.
  • Julkistuksessa huomioitiin sellaiset laillistetut kiinteistönvälitysyritykset, jotka ilmoittavat hintamerkintäasetuksen mukaiset välitysprosenttinsa sekä työntekijöidensä tiedot internetsivuillaan.
  • Julkistuksessa ei huomioida muita kiinteistönvälitysalan tutkintoja kuin lain edellyttämän kiinteistönvälittäjäkokeen suorittaneiden määrät.
  • Asuntojenmyynti.fi seuraa aluehallintovirastojen valvomien laillistettujen kiinteistönvälitysyritysten lain hintamerkintäasetuksen mukaan julkaisemia kiinteistönvälityksen listahintoja sekä välitysliikelain välitystoimipisteiltä edellyttämiä ammattipätevyysvaatimuksia.
  • Asuntojenmyynti.fi- palvelusta on löydettävissä ajantasaisesti asunto-osakkeiden ja kiinteistönvälityksen arvonlisäverolliset välityspalkkioprosentit, minipalkkiot, perus- ja mahdolliset asiakirjakulut sekä kiinteistönvälitystoimipisteiden myyntihenkilöstön määrät sekä niiden LKV- pätevyyden omaavien välittäjien prosentuaaliset osuudet.
  • Asuntojenmyynti.fi ei vertaile vapaa-ajan asuntojen välityspalkkioita eikä kiinteiden välityspalkkioiden tarjoajia tai tarjontaa.

Lähde: 1 http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1433043964431.html


Asuntojenmyynti.fi on Effortia Oy:n ylläpitämä puhtaasti suomalainen kiinteistönvälityksen maksuton tietopalvelu. Palvelu seuraa välitysyritysten lain hintamerkintäasetuksen mukaan ilmoittamia välityshintoja sekä välitysliikelain välitystoimipisteiltä edellyttämiä ammattipätevyystasoja.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>