Viimeisimmät julkaisut

IKEA tonttikaupoilla Lappeenrannassa

IKEA (IKEA Real Estate Oy) on tehnyt Mustolan tontista ostotarjouksen Lappeenrannan kaupungille vuoden 2012 yhteistyösopimuksessa sovitulla kauppahinnalla. Tontti on kooltaan noin 21 hehtaaria ja siihen voi rakentaa 70 000 kerrosneliön vähittäiskaupan suuryksikön. Tontti sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta, valtatie kuuden ja Nuijamaantien (valtatie13) risteyksessä.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan tontin ostotarjous osoittaa IKEA Suomen sitoutumista ja halua sijoittua Lappeenrantaan.

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta 5. syyskuuta ja tarkoitus on saada asia päätettäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 26. syyskuuta. Mikäli kauppa toteutuu, ryhdytään tontille suunnittelemaan kauppa- ja palvelukokonaisuutta, jossa IKEA olisi yksi elementti, ja samalle tontille sijoittuisi myös muita toimijoita.

– Mustolan kauppa- ja palvelukokonaisuus palvelisi paikkakuntalaisten lisäksi laajasti kaakkoissuomalaista asiakaskuntaa sekä matkailijoita. Kaupungin ja IKEA Suomen yhteisenä intressinä on luoda alueesta mahdollisimman vetovoimainen kokonaisuus, Jarva tiivistää.

IKEA Real Estate Oy:n tarjoama kauppahinta on vuonna 2012 tehdyn yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukainen. Kauppasumma kattaisi hankkeesta kaupungille aiheutuneet kustannukset.

Koska alueen taloudellinen tilanne on vuoden 2012 jälkeen oleellisesti muuttunut, IKEA ei voi sitoutua ennalta sovittuun rakentamisaikatauluun, mutta pitää Lappeenrantaa hyvin kiinnostavana kauppapaikkana pitkällä tähtäimellä.

IKEA Suomen kiinteistöjohtaja Ann-Christin Pilviö kertoo, että mikäli kauppa toteutuu, tavoitteena on luoda alueelle yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa vetovoimainen kokonaisuus, jossa IKEA on yksi elementti.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ennakoi, että rakentamisen aloittamiseen vaikuttaa yhteistyökumppaneiden löytyminen.

– Tontti sijaitsee asiakas- ja matkailijavirtojen varrella, ja monet kaupalliset tahot ovat olleet jo yhteydessä kaupunkiin vuoden 2011 jälkeen, jolloin tonttialue osoitettiin maakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi, Jarva kertoo.

Ostotarjouksen kohteena olevan tontin lisäksi IKEA Real Estate Oy:llä on ennakkovaraus kahteen viereiseen alueeseen Sulkutiellä ja Läntisellä Kanavatiellä. Lisäksi Nuijamaantien vastakkaisella puolella olevia alueita sisältyy valmisteilla olevaan osayleiskaavaan, jonka jälkeen nekin voidaan asemakaavoittaa kaupallisille palveluille.

Kauppakeskusalueen ohitse kulkevan Saimaan kanavan vastarannalle on puolestaan suunnitteilla matkailupuisto, jossa muun muassa tuotaisiin esille kanavahistoriaa ja alueen perinteitä ja jonka yhteydessä voisi olla myös majoitus- ja ravitsemispalveluita.

Kimmo Jarva kannustaa Mustolan alueesta kiinnostuneita yrittäjiä ja sijoittajia sekä myös tulevia asiakkaita olemaan yhteydessä kaupunkiin. Ideoitaan ja toiveitaan voi kertoa kaupungin ja IKEA Suomen yhteiselle suunnitteluryhmälle, joka kutsutaan kokoon kaupan vahvistumisen jälkeen.


Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>