Page 34 - Projektiuutiset 5/2012

34
5/2012
PROJEKTIUUTISET
Paasitorni
TEKSTI: ANT TI J. L AGUS KUVAT: VOIT TO NIEMEL Ä
Helsinki Congress
PAASITORNI
UUSI TÄYDENTÄÄ VANHAA
Helsingin Työväenyhdistyksen omistama Paasitornin kokouskeskus Hakaniemessä on käynyt läpi
perusteellisen uudistuksen. Historiallisen rakennuksen vanhoja osia on kunnostettu ja lisäksi on
rakennettu aivan uusi hotellirakennus sekä osittain maanalaisia kokous- ja ravintolatiloja.
Hotellin julkisivussa yhdistyvät 1920-luvun klassi-
sismi ja 1950-luvun modernismi. Myös työväenta-
lon muurattu graniittijulkisivu kunnostettiin.
Pyöreäseinäinen uudisrakennus sointuu hienosti
sisäpihan värimaailmaan. Pitsimäinen tiilijulkisivu
kätkee taaksensa parvekkeita. Sisäpihaa hallitsee
yksi kolmesta valolammikosta.
R
akennusryhmä koostui ennen laajennus-
töitä kolmesta osasta: Vuonna 1908 val-
mistuneesta myöhäisjugendia edusta-
neesta rakennuksesta ja tämän vuonna 1925 val-
mistuneesta laajennusosasta, joka edusti pohjois-
maista klassisismia. Näiden lisäksi Helsingin Työ-
väenyhdistys rakennutti kortteliin vuonna 1955
toimistorakennuksen, joka edustaa modernismia.
Töiden yhteydessä rakennettiin uutta ja sanee-