94
2/2013
PROJEKTIUUTISET
Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennus
TEKSTI: AKU AIT TOK ALLIO
KUVAT: JOUNI SA ARISTO
EUROOPPALAINEN
HUIPPUSAIRAALA
Tyksin T-sairaalassa Turussa hoito-organisaatio liikkuu. Potilas siirtyy
mahdollisimman vähän. Muunneltavien tilojen ja modernin tekniikan sairaala
vaati suunnittelijoilta, rakentajalta ja rakennuttajalta uudenlaista yhteistyötä.
Sairaalaorganisaatio on luopunut perinteisistä klini-
koista ja siirtynyt hoitokäytännöissä sairausryhmien
mukaisiin toimialoihin. Se edellyttää suunnittelultakin
uudenlaista näkemystä. Nykyaikaiseen sairaalaan kuu-
luu jatkuva muuttuminen. Tilojen kehittämistyö jatkuu.
Katolla sijaisevan helikopterikentän
pinnoitti Coating House Oy.