Chydeniuksen alakoulu Kokkolassa on käyttäjiensä näköinen koulurakennus

Kokkolan Chydeniuksen koulun suunnittelussa lähtökohtana oli sen tärkein käyttäjäryhmä, alakouluikäiset lapset.