Viimeisimmät julkaisut

PU 5 – 2011

Bulevardi 16:n peruskorjaus

03/11/2015

Helsingin seurakuntayhtymän omistama rakennus Bulevardilla sijaitsee hienolla paikalla. Tilat on peruskorjauksessa kunnostettu ja talotekniikka uusittu nykyvaatimusten mukaisiksi. Tämä seurakuntayhtymän rakennus tuottaakin jotain. Kirkollisista rakennuksista kun on yleensä etupäässä menoja. Lue lisää...

Asunto Oy Helsingin Nereus

03/11/2015

Helsingin kaupunki on myöntänyt luvan rakentaa maassamme ensimmäisen asuinalueen, jossa huoneistot osittain kurkottavat meren ylle. Merenkulkijanranta Lauttasaaressa on siten harvinainen rakennuskohde. Se on myös arkkitehtuuriltaan yksilöllinen asuinalue, jossa veistokselisuus ja miljöö muodostavat puistomaisen kokonaisuuden. Lue lisää...

Omnian ammattiopisto, Espoo

03/11/2015

Omniassa taotaan, työstetään, hiotaan ja sorvataan. Siellä korjataan, entisöidään, luodaan uutta ja yritetään yhdessä. Espoon kampuksen uudessa opinahjossa on paljon valoa ja hyvää henkeä. Lue lisää...

Kauppakeskus Espoontorin peruskorjaus

03/11/2015

Kauppakeskuksia eri puolilla Suomea omistava Citycon saneerasi Espoon keskuksessa sijaitsevan vanhan Espoontorin kauppakeskuksen. Kun peruskorjausta viime vuosikymmenen loppupuolella suunniteltiin, oli tarkoitus tehdä peruskorjauksen lisäksi myös laajennusosa. Vuonna 2009 lama kuitenkin iski talouteen niin, että laajennussuunnitelmista luovuttiin toistaiseksi ja päätettiin aloittaa hanke peruskorjauksella. Lue lisää...

Salon kaupungintalo

03/11/2015

Kesti 51 vuotta ennen kuin Salon kaupunki sai oman kaupungintalonsa. Suomen suu-rimman kuntaliitoksen jäljiltä kaupungin hallinto oli sijoittunut pirstaleisena seitse-määntoista eri pisteeseen. Hallinnon kannalta tilanne oli kestämätön. Salolla ei myös-kään ole koskaan ollut arkkitehtuurin keinoin luotuja kasvoja kaupunkikuvassa, vaan kaupungin hallinnollisena keskuksena on ollut 1930-luvulta saakka perinteistä puura-kentamista edustanut koulurakennus. Lue lisää...

Kouvolan Prisma-keskus

03/11/2015

Kouvolan laajennettu Prisma-keskus on otettu käyttöön, ja rakennuttaja Osuuskauppa Ympäristö voi olla ylpeä Suomen ja maailman suurimmasta Prismasta. Laajennuksessa hyödynnettiin vanhaa rakennusta. Kauppaa tehtiin koko rakentamisen ajan, mikä vaati hyvää vaiheistamisen hallintaa kaikilta osapuolilta. Lue lisää...

Teknologiatalo Sytytin

03/11/2015

Uudessa raumalaisessa teknologiatalo Sytyttimessä kulminoituvat raumalaisen teollisuuden historia ja merenkulku uusimpaan nykyaikaiseen teknologiaan. Historiasta kertoo jo talon nimi, Sytytin, joka juontuu aikanaan Raumalla muun muassa sotatarvikkeita läheisessä kiinteistössä valmistaneeseen Ammus-Sytytin Oy:öön. Telakkateollisuuden ja merenkulun perinteet kuvastuvat rakennuksen julkisivussa, johon on kirjottu purjelaivoja ja meren symboliikkaa. Paikkakunnan meriperinteistä kertoo myös rakennuksessa käytetty nimistö. Perinteiden vastapainona talo on täynnä varsin moderneja sisustus- ja tilaratkaisuja. Lue lisää...

Keskustan uimahalli, Pori

03/11/2015

Kun kuuntelee Porin uuden upean uimahallin eri toteuttajia, tulee eittämättä mieleen että sen jokainen rakentaja, suunnittelija ja myös rakennuttaja on asettanut tavoitteet korkealle. Kahdeksan allasta, saunoja, vesiliukumäki, kuntosali, kahvio, katsomo. Seiniin integroidut aurinkokeräimet, uudenlainen kulunvalvonta ja liikuntaesteisille omat sauna-, pesu- ja pukuhuonetilat. Innovatiivisia ratkaisuja ja uudenlaista yhteistyötä eri toteuttajien kesken. Tilaa, valoa, toimivuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Monen tekijän summana Porin uutta uimahallia voidaan pitää alansa viimeisimpänä tiennäyttäjänäkin. Lue lisää...
1 2