Viimeisimmät julkaisut

PU 1 – 2011

Yli satametrinen senioritalo

02/02/2011

Lokakuussa valmistunut Kiinteistö Oy Metsolan Kartano on suurin Oulussa viime vuosina rakennettu yksittäinen asuintalo ja yksi Suomen suurimmista senioritaloista. ...

Savon Voiman toimistorakennus lämpiää maalämmöllä

02/02/2011

Energiayhtiö Savon Voima Oyj:n uusi kolmikerroksinen toimistorakennus Siilinjärvellä saa lämmitys- ja viilennysenergiansa kokonaan rakennuksen ympärillä sijaitsevista 60 maalämpökaivosta. Sähköä tarvitaan vain kiertovesipumppujen ja puhaltimien käyttöön. ...

Kuopion verotalo

02/02/2011

Kuopion verotalo sijaitsee arvokiinteistössä aivan kaupungin ydinkeskustassa. Peruskorjauksessa ja laajennuksessa haasteena oli säilyttää kiinteistön arvo kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Senaatti-kiinteistöillä lähtökohtana oli elinkaariajattelu, verottajalla puolestaan oma valtakunnallinen konsepti, joka piti sovittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennukseen. ...

Keuruun Lämpövoima Oy

02/02/2011

Keuruun Lämpövoiman 4,5 MWe / 15 MWt voimalaitoksen rakentamisen taustalla oli painavia syitä. Olemassa oleva 11 MW:n biokattila oli yli 40 vuotta vanha ja teholtaan pieni. Toimitusjohtaja Tapio Ollila Keuruun Lämpövoima Oy:stä kertoo, että öljyä jouduttiin käyttämään aivan liian paljon kaukolämmön tuottamiseen. – Halusimme myös aloittaa sähkön tuottaminen hyödyntämällä kotimaisia biopolttoaineita, Ollila toteaa. ...

Pintavedestä pohjavettä

02/02/2011

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmä on koekäyttövaiheessa. Se vastaa Turun seudun talousveden tuotannosta syksystä 2011 alkaen. Hankekokonaisuus on maantieteelliseltä mittakaavaltaan usean kunnan alueella oleva siirtolinjojen yhdistämä järjestelmä, joka saa alkunsa Huittisissa olevasta Kokemäenjoen raakavedenottamosta ja päättyy Turun seudun jakeluverkostoon. Laitosjärjestelmä on täysin automatisoitu, ja sen suunniteltu käyttöikä on sata vuotta. ...

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto osaksi Valkeakoski Campusta

02/02/2011

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on keskittänyt opetustoiminnan Vanhaankylään Valkeakoski Campukselle. Alueella sijaitsevat ammatti- ja aikuisopiston lisäksi lukio ja ammattikorkeakoulu. Opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen ja se on huomioitu myös laajennusosan uusissa opetustiloissa. ...

Keski-Lahden seurakuntatalo

02/02/2011

Keski-Lahden seurakuntatalon täydellinen peruskorjaus saattoi kuluneen ja paikkaillun rakennuksen ajan vaatimuksia vastaavaksi. Myös sisustus uusittiin kokonaan, ja se tukee päämääriä, joita peruskorjauksessa tavoiteltiin. ...

Aalloppi on energiatehokkuuden edelläkävijä

02/02/2011

Järvenpään rautatieaseman tuntumaan rakennettu liikekeskus Aalloppi on ensimmäinen YIT:n kehittämän matalaenergisen Energianero-konseptin mukainen liike- ja toimistotalo. Sen suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkaisiin rakenteisiin ja kiinteistöteknisiin järjestelmiin. Jatkossa YIT aikoo rakentaa kaikki uudet toimistokohteensa tämän matalaenergiakonseptin mukaisiksi. ...

Kaitaan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus

02/02/2011

Arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema Kaitaan kuvataidepainotteinen koulurakennus Espoossa oli tullut peruskorjausikään. Vuonna 1970 valmistuneeseen rakennukseen saatiin myös alkuperäisen hengen mukainen laajennussiipi. ...
1 2