Viimeisimmät julkaisut

145 kertaa kuuhun ja takaisin – suomalaiset Green Office -toimistot näyttävät mallia päästöjen vähentämisessä

Suomen WWF Green Office -toimistot rikkoivat jälleen oman ennätyksensä päästöjen vähentämisessä. Toimistot pienensivät viime vuonna yhteensä 18 300 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna. Saman verran päästöjä syntyisi automatkasta, joka ulottuisi 145 kertaa kuuhun ja takaisin. Huomenna allekirjoitetaan kansainvälinen ilmastosopimus, joka edellyttää nopeita tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Tarvitaan nopeasti konkreettisia toimenpiteitä, joilla maapallon lämpötilan nousu voidaan pitää alle 1,5 asteessa. Green Office -toimistojen tulokset osoittavat, miten suuri vaikutus yritysten ja yhteisöjen käytännön ympäristötyöllä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toimistojen vuosi vuodelta vähenevät kasvihuonekaasupäästöt näyttävät, että yhdessä voimme onnistua ja pienentää ekologista jalanjälkeämme”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Sähkönkulutustaan Green Office -toimistot vähensivät vuoden aikana noin 33 000 000 kWh. Se tarkoittaa rahassa lähes kahden miljoonan euron säästöä. Sähkönkulutuksesta aiheutui 12 100 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vuotta aiemmin. Se on 66 % päästövähenemän kokonaismäärästä.

Päästöjen pienentymiseen vaikuttaa myös se, että moni Green Office -toimisto on siirtynyt käyttämään vihreää sähköä, josta ei laskennallisesti synny hiilidioksidipäästöjä. Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla ja biopolttoaineilla.

Myös paperinkulutus kääntyi viime vuonna jyrkkään laskuun. Toimistopaperia säästettiin yhteensä yli kahden kilometrin korkuinen pino eli 22 700 000 arkkia. Jokainen Green Office -toimiston työntekijä kulutti keskimäärin 600 paperiarkkia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

”Energiatehokkaat laitteet, uusiutuva energia ja sähköinen tiedonhallinta pienentävät ekologista jalanjälkeä työpaikoilla. Kaiken takana ovat kuitenkin ihmisten kehittämät ratkaisut kulutuksen vähentämiseksi sekä johdon päätökset ja työntekijöiden valinnat niiden käyttämiseksi. Upeat tulokset eivät olisi mahdollisia ilman Green Office -toimistojen konkreettisia tavoitteita ja yhteisiä toimintatapoja”, Liisa Rohweder sanoo.

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Suomessa on tällä hetkellä 162 Green Office -organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä lähes 64 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Green Office -ohjelma:
Helka Julkunen, Green Office -päällikkö, WWF Suomi, 040 531 0555, helka.julkunen@wwf.fi

Vuosiraportoinnin tulokset:
Maiju Sirviö, yritysyhteistyön asiantuntija, WWF Suomi, 040 350 6441, maiju.sirvio@wwf.fi

www.wwf.fi/greenoffice

Taustatietoja:

Vuosiraportoinnin avulla seurataan WWF Green Office -verkoston ympäristötoiminnan tuloksia. Vuosiraportointi koskee Green Office -toimistoja, joiden ympäristöjärjestelmä on tarkastettu ja joille on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus. Suomessa 414 toimistoa raportoi kalenterivuoden 2015 kulutusluvut WWF:lle. Tulokset on laskettu vertailemalla toimistojen vuoden 2015 tietoja vastaaviin tietoihin vuodelta 2014. Yhteenveto on koottu Ilmastolaskuriin ja Kulutustapamittariin tallennetuista tiedoista (wwf.fi/ilmastolaskuri, wwf.fi/kulutustapamittari). Säästöjä vastaavat havainnollistavat esimerkit perustuvat WWF:n Ilmastolaskuriin.

Yhteenveto raportoinnista: wwf.fi/mediabank/8411.pdf

Tärkeimmät Green Office -vuosiraportoinnin indikaattorit:

INDIKAATTORI PÄÄSTÖMUUTOS (2014/2015) PÄÄSTÖMUUTOS PROSENTTEINA KULUTUSMUUTOS
Sähkönkulutus -12 110 tCO2 -29 % -32 979 000 kWh
Lämmön- ja jäähdytyksenkulutus -3 050 tCO2 -10,5 % – 5 646 000 kWh
Tieliikenne -780 tCO2 -14 %
Raideliikenne +9 tCO2 +3 %
Lentoliikenne -2 440 tCO2 -6,5 %
Paperinkulutus -200 tCO2 – 10,5 % -22 699 000 arkkia
Jätteen syntyminen +300 tCO2 + 14 % + 704 900 kg
Vedenkulutus     + 3 850 m3
YHTEENSÄ -18 270 tCO2  

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla säästää kustannuksissa. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden. WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002.

Suomen Green Office -verkostossa on mukana 443 toimistoa 162 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä lähes 64 000 työntekijää. Muissa maissa on 137 Green Office -toimistoa 105 eri organisaatiosta. Näissä toimistoissa työskentelee yhteensä yli 31 000 työntekijää. Omaa WWF Green Office -verkostoaan hallinnoivat Suomen lisäksi Kiina, Latvia, Pakistan ja Turkki. (Luvut: huhtikuu 2016)

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. wwf.fi

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Näköislehden tilaus

Haluatko Projektiuutiset näköislehden sähköpostiisi?

Tilaa näköislehti sähköpostiisi tästä >>