Viimeisimmät julkaisut

Vilkas asuntorakentaminen toi vakautta LVI-urakointiin

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Kasvanut asunnonvaihtotarve, matala korkotaso ja kuluttajien luottamus ovat siivittäneet asuntokauppaa ja 2000-luvun voimakkainta asuntotuotantovauhtia. Vaikka LVI-urakoitsijoiden näkemykset suhdannetilanteesta eivät merkittävästi poikkea viime syksystä tai vuoden takaisesta, 40 prosentilla kasvanut uudistuotanto luo vakautta tilauskantaa pidemmälle tarkastelulle.

Poimintoja LVI-asennuksen suhdannekyselystä:

  • Uudisrakentaminen on vähintään hyvällä tasolla reilulla kolmanneksella LVI-urakoitsijoista, ja liki 40 prosenttia arvioi sen kiihtyvän syksyä kohti. Korjausrakentaminen on vähintään tyydyttävällä tasolla jopa 86 prosentilla, ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan loppuvuotta kohden.
  • Huoltotoiminta on vilkastunut: vastaajista 44 prosenttia (34 prosenttia, syksy 2016) arvioi tilanteen ainakin hyväksi. Lisäksi valtaosa vastaajista arvioi tilanteen jatkuvan vähintäänkin tyydyttävänä tämän vuoden.
  • Korjausrakentaminen tuo melkein puolet LVI-urakoinnin liikevaihdosta (44 prosenttia). Liikevaihto on noussut reilulla puolella (39 prosenttia, syksy 2016), mutta kannattavuus oli vain tyydyttävällä tasolla 40 prosentilla vastaajista.
  • Täystyöllistävä tilauskanta on 4 kuukautta, mikä on pitkän ajan keskiarvoa alhaisempi.
  • Tarjouspyyntöjen ja tarjousten määrä on normaalitasolla, mutta niiden odotetaan kasvavan syksyä kohti.
  • Alan työllisyys on vastanneissa yrityksissä hyvällä tasolla: tällä hetkellä lomautettuna on 5 prosenttia. Loppuvuotta kohti vilkastuvan rakentamisen arvioidaan lisäävän hieman työvoiman tarvetta LVI-urakointiyrityksissä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälän kommentit:

  • Tuotannon painottuminen erityisesti pieniin kerrostaloasuntoihin kasvattaa LVI-töiden osuutta, sillä niihin tarvitaan lähes saman verran vesi-, saniteetti- ja ilmanvaihtolaitteita kuin isompiinkin huoneistoihin.
  • Rakentamisen vahvasta suhdanteesta huolimatta LVI-urakoitsijoiden kannattavuus ei ole kohentunut. Virallisissa tilastoissa on vielä vähän aineistoa, mutta esimerkiksi Balancen mukaan mediaaniyrityksen käyttökate on polkenut paikallaan, ja sekä liiketulos että nettotulos ovat sukeltaneet.

LVI-asennuksen suhdannekysely, kevät 2017 -graafit Slidesharessa.

 

LVI-asennuksen arvo kasvoi viime vuonna 5,1 prosenttia 3,4 miljardiin euroon. Ala työllistää 14 000 henkeä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n helmi-maaliskuussa 2017 toteuttamaan LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 76 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 29.

 

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin miljardi euroa, ja ne työllistävät reilut 6 000 henkilöä. Lisätietoja www.lvi-tu.fi

LVI-TU on vahva erikoisurakointiliitto osana Rakennusteollisuus RT:tä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail