Uutiset

Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä

Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä

Q-matic Solo vuoropalvelujärjestelmän monipuoliset ominaisuudet ja raportit auttavat parantamaan palvelun tasoa ja toiminnan kannattavuutta. Järjestelmä ohjaa asiakasvirtoja optimaalisella tavalla.

Q-matic Solon toiminta perustuu verkkotekniikkaan. Järjestelmään kuuluu vakiona selainpohjainen palvelun hallintaikkuna. Hallintaikkuna voidaan pitää PC:llä avoinna taustalla kun muita ohjelmia käytetään.

Järjestelmä tuottaa perusraportteja, joiden tilastotiedot tallentuvat palvelinkirjoittimen muistiin. Tilastot saadaan viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Tulostaminen tapahtuu lippuautomaatin kanssa samassa verkossa olevalla PC:llä. Raporttien tulostusta hallitaan muutaman helpon valinnan avulla. Kaikki valinnat näkyvät yhdellä näytöllä. Raportit tulostuvat pdf-muodossa. Ne on helppo lukea kuvaruudulla sekä tulostaa kirjoittimelle tai liittää sähköpostin liitteeksi.

Q-matic Solossa on sisäänrakennettu selainpohjainen ohjelmallinen kutsupääte, joka sekin käyttää verkkotekniikkaa. Kutsuikkuna voidaan pitää pc:n työpöydällä toimintavalmiina, vaikka pc:ssä samanaikaisesti käytetään muita ohjelmia. Kutsuikkuna sisältää kaikki tärkeimmät toiminnot kutsujen hoitamiseen, esimerkiksi palvelupaikan valinnan sekä kutsuttavan palvelun valinnan. Selainpohjaisen kutsupäätteen rinnalla voidaan myös käyttää erillistä kutsupäätettä, tai molempia voidaan käyttää rinnakkainkin samassa järjestelmässä.
Q-Matic Solo voidaan myös liittää erillisen PC:n avulla medianäyttöön jossa vuoronumerokutsut näkyvät samalla ruudulla esim. mainoksia sisältävän videoesityksen kanssa.

Kuvagalleria

Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä
Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä
Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä
Q-MATIC Solo vuoropalvelujärjestelmä