Palvelun käyttöehdot

Yleiset ehdot

RPT Docu Oy:n (jäljempänä RPT) julkaisemien ja hallinnoimien projektiuutiset.fi -sivujen käyttö edellyttää jäljempänä määriteltyjen käyttöehtojen noudattamista. Erillisissä palveluissa mahdollisesti ilmoitettuja lisäehtoja on niin ikään noudatettava sivustojen ja palvelujen käytön ehtona.

Internet -sivustojen käyttäjä vastaa siitä, että hän on ikänsä puolesta tai muutoin kelpoinen ja oikeutettu tekemään oikeustoimia (mukaan lukien maksujen, tilausten ja muutosten tekeminen), joita hän sivustojen kautta mahdollisesti tekee. Sivustojen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

 

Tekijänoikeudet

projektiuutiset.fi -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Tekijänoikeudet ja muut oikeudet näihin sivustoihin ovat RPT:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Näitä oikeuksia suojaavat tekijänoikeuslaki, tavaramerkkilaki ja muut soveltuvat lait.

RPT pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön. Sivustojen käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida, muutoin jäljentää, tehdä kappaleita, muuttaa, siirtää, levittää tai välittää mitään sivustoilla olevaa aineistoa ilman RPT:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta seuraavassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Käyttäjä saa katsella ja tallentaa projektiuutiset.fi -sivuja tietokoneella ja tulostaa niitä käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä saa myös sijoittaa verkkosivuilleen linkin projektiuutiset.fi -verkkopalveluun. Linkin kautta projektiuutiset.fi -palvelun tulee avautua tyhjään ikkunaan.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen, on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan niitä käytettäessä. Kyseisen tiedotteen tai aineiston yhteydessä on erillinen kirjallinen julkaisuvapautta koskeva ilmoitus.

 

Oikeudet muutoksiin

RPT pidättää itselleen oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa sivustojaan kokonaan tai osittain haluamassaan laajuudessa. Muutosoikeus koskee sivustojen kautta tarjottavia palveluita, sivustojen ulkoasua ja sisältöä, sivustojen saatavuutta, niiden hinnoittelua ja käyttöehtoja sekä muitakin sivustojen ominaisuuksia.

 

Vastuu sisällöstä

projektiuutiset.fi -sivut on RPT:n käyttäjille tarjoama palvelu. Sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. RPT toimii sivustojen ja niillä olevan aineiston julkaisijana. RPT ei anna takuuta sivustojen, niiden sisällön tai niiden kautta saatavan aineiston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, soveltuvuudesta tai sisällöstä eikä ole vastuussa sivuilla olevien tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista. RPT ei myöskään vastaa siitä, että sivuja ei voida käyttää tai sivuille ei päästä.

 

Linkittäminen

projektiuutiset.fi -sivuilta on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille. Nämä sivut eivät ole RPT:n hallinnassa, eikä RPT:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön. RPT ei vastaa mistään sivuillaan esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista kolmannen osapuolen sivuista tai niiden sisältämästä aineistosta. Näiden muiden tahojen julkaisemiin Internet-sivustoihin sovelletaan kyseisten sivustojen omia käyttöehtoja.

 

Muut ehdot

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen tunnuksen salassapidosta ja sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, ettei sivustoille hänen toimestaan levitetä viruksia tai ettei hänen toimintansa muulla tavoin aiheuta vahinkoa. Käyttäjä vastaa kaikissa tilanteissa omasta tietokone- ja tietoliikennelaitteistostaan, niiden käytöstä, kunnosta, tietoturvallisuudesta sekä muistakin seikoista.

RPT pyrkii hallinnoimaan ja julkaisemaan sivustoja hyvän tietoturvatavan mukaisesti asianmukaisella teknologialla. RPT ei vastaa sivustojen tai niiden käytön aiheuttamasta teknisestä tai muusta viasta, sen uhasta käyttäjälle tai muulle taholle, taikka näihin liittyvästä vahingosta.