Prisma Loimaa

Loimaa
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2012

Uusi Prisma palvelee pääasiassa loimaalaisia, mutta myös ympäristökuntien asukkaita. Tärkeänä pidetään myös sitä, että loimaalaisasiakkaat jäisivät paikkakunnalle ostoksille. Asiakasvirta on nimittäin jo jonkin aikaa suun-tautunut Turkuun ja Forssaan. Uuden Prisman vaikutuksista on jo näyttöä-kin. 

K-citymarket Mäntsälä

Mäntsälä
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2012

K-citymarket Mäntsälä avasi ovensa keskikesällä uudistettuna. Päivittäis-tavarakauppa on saanut rinnalleen laajan valikoiman käyttötarvikkeita, muun muassa muodin, kattamisen ja kauneudenhoidon tuotteita. Myös erikoisliiketoiminta on laajentunut. Kauppakeskus sijoittuu kunnan kes-kustan lähelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 

Someron uimahalli

Someron uimahalli
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 4/2012

Someron kaupungin uusi uimahalli avaa ovensa syksyllä 2012 vesiliikunnan ja kilpauinnin harrastajille. Tarjolla on myös kylpylöistä tuttuja herkkuja kuten vesiliukumäki. Liikuntahallin yhteyteen rakennettu uimahalli tarjoaa terveyttä ja reippautta kaikille ikäluokille ja on samalla osa Someron kulttuuri- ja liikun-tapuistoa. Arkkitehtuuriltaan halli on raikas, valoisa ja avara. 

Ikano Vantaa

Ikano
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 3/2012

Ikano Retail Center on avannut ovensa Vantaan Akselin alueella, Kehä III:n varrella. Tarjonta on laadukasta avaten tien vähittäistavarakau-pan asiakkaille vapaa-ajan, kodin sisustamisen, puutarhojen ja eläinten ystävien maailmaan. Vantaan Ikano on arkkitehtuuriltaan uutta ajatte-lua. Muodonannossaan Schauman Arkkitehdit ovat luoneet katseen vangitsijan, joka jättää jäljen myös aikamme arkkitehtuuriin. 

Kasavuoren päiväkoti

Kasavuori
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 2/2012

Kasavuoren päiväkoti oli Kauniaisten kaupungin merkittävin investointi vuonna 2011. Se on myös merkittävä investointi kunnan asukkaiden viihty-vyyden kannalta. Lasten elinympäristön ja heidän palveluidensa tarpeita ei voi kyllin korostaa. Kaupunkirakenteen suhteen puistomainen Kauniainen on saanut uuden urbaanin sirun. Rakennus yhtenäistää alueen kaupunkikuvaa kuitenkaan muuttamatta sen henkeä puistomaisen matalan rakentamisen alu-eena. 

Axxell Karjaa

Axxell
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 1/2012

Schauman Arkkitehdit on suunnitellut Raaseporin kaupungissa sijaitsevan Karjaan keskustaan Axxell Utbildning Ab:lle uudet tilat. Rakennus koostuu kahdesta päämassasta ja niitä yhdistävästä lasi-teräs-rakenteisesta sillasta. Rakennus on arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ja tarjoaa tilat moni-puoliselle opetustoimelle koskien niin nuorten kuin aikuistenkin koulutusta. 

Palvelukeskus Ilolansalo

Ilolansalo
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 6/2011

Salon kaupungissa avattiin hiljattain uusi palvelutalo, joka on osa Ilolansalon palve-lutalokokonaisuutta ja sen suurin rakennus. Salon kaupunkikuvassa se on uusin tulokas yhdessä kaupungintalon kanssa. Rakennuksen arkkitehtuuri on Arkkitehti-toimisto Jarmo Saarisen kädenjälkeä. 

Kauppakeskus Stella

Stella
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 6/2011

Mikkelin kaupungin sydämeen on noussut arkkitehtuuriltaan erinomainen esimerkki siitä, miten vanha ja suojeltu rakennuskanta voidaan sulauttaa uu-teen ja moderniin arkkitehtuuriin ja samalla säilyttää ajan henki. 

Salon kaupungintalo

Salon kaupungintalo
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2011

Kesti 51 vuotta ennen kuin Salon kaupunki sai oman kaupungintalonsa. Suomen suu-rimman kuntaliitoksen jäljiltä kaupungin hallinto oli sijoittunut pirstaleisena seitse-määntoista eri pisteeseen. Hallinnon kannalta tilanne oli kestämätön. Salolla ei myös-kään ole koskaan ollut arkkitehtuurin keinoin luotuja kasvoja kaupunkikuvassa, vaan kaupungin hallinnollisena keskuksena on ollut 1930-luvulta saakka perinteistä puura-kentamista edustanut koulurakennus. 

Asunto Oy Helsingin Nereus

Merenkulkijanranta
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2011

Helsingin kaupunki on myöntänyt luvan rakentaa maassamme ensimmäisen asuinalueen, jossa huoneistot osittain kurkottavat meren ylle. Merenkulkijanranta Lauttasaaressa on siten harvinainen rakennuskohde. Se on myös arkkitehtuuriltaan yksilöllinen asuinalue, jossa veistokselisuus ja miljöö muodostavat puistomaisen kokonaisuuden. 

Yhdistele sisältöä