Kalevan painotalo

Kaleva
Kirjoittaja(t): Päivi Mäkinen | Kuvaaja(t): Pekka Agarth | 5/2012

Oulussa ilmestyvää sanomalehti Kalevaa on painettu vuodesta 1966 lähtien Oulun Lekatiellä arkkitehti Seppo Valjuksen suunnittelemissa tiloissa. Kalevan tähän asti käytössä ollut yli 20 vuotta vanha rotaatiopainokone alkoi tulla käyttöikänsä päähän. Taloudellisen tarkastelun jälkeen päätettiin hankkia uusi painokone, rakentaa uusi ja ajanmukainen painotalo, myydä nykyinen tontti ja hankkia sanomalehti Kalevan toimitukselle, hallinnolle ja markkinoinnille uudet tilat keskikaupungilta. Tämän päivän tekniikan ansiosta lehden toimituksen ja lehtipainon ei tarvitse sijaita fyysisesti lähellä toisiaan. Tilojen laajentaminen Lekatiellä ja joka päivä ilmestyvän sanomalehden painaminen samaan aikaan ei olisi ollut mahdollista. 

Seinäjoen pääkirjaston uudisrakennus Apila

Apila
Kirjoittaja(t): Anne-Mari Räikkönen | Kuvaaja(t): Martti Kapanen | 5/2012

Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemista kokonaisuuksista tunnetuin. Osa tätä kokonaisuutta on 1960-luvun alkuvuosina rakennettu Aallon tyylille ominainen ”viuhkaratkaisu”, kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Vuosien saatossa Aalto-kirjasto on jäänyt auttamatta pieneksi, ja nyt kirjastoa täydentää omine aaltoratkaisuineen entisen viereen kohonnut Apilaksi nimetty kirjastorakennus. 

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo

Y-talo
Kirjoittaja(t): Anni-Meri Räikkönen | Kuvaaja(t): Martti Kapanen | 5/2012

Seinäjoen uusi Y-talo on oiva esimerkki yhteistyön voimasta ja merkityksestä. Seinäjoen keskussairaalan viereen rakennetussa Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talossa toimii rinnakkain Seinäjoen terveyskeskus ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen päivystyskeskus suo alueen väestölle tasokkaan kiireellisen ensiapupalvelun. Yhteisiä tiloja ja palveluja on mahdollista hyödyntää monipuolisesti ja yhteistyöllä vältetään päällekkäisten palvelujen tuottaminen. Rakennuksen suunnittelussa ovat olleet mukana rakennuksen tulevat käyttäjät ja tiloja testattiin myös virtuaalisesti. Vahvan yhteistyön tunnuksena talon nimeksi jäi Y-talo. Tiettävästi terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin välinen näin kiinteästi toteutettu yhteistyö on ensimmäinen Suomessa toteutettu. Potilaiden kannalta lähekkäin olevat, selkeästi opastetut tilat ovat erinomainen ratkaisu. 

Koulutuskeskus Valo

Valo
Kirjoittaja(t): Leena Huovila | Kuvaaja(t): Jukka-Pekka Juvonen | 5/2012

Koulutuskeskus Valo on Ylöjärven ylpeydenaihe, joka yhdistää saman katon alle lukion, ammattiopiston, kymppiluokan, aikuiskoulutuksen ja yrittäjyysopinnot. Moderni, monipuolinen ja viihtyisä oppimisympäristö luo kuvaa uuden ajan oppilaitoksesta, joka on toteutettu opiskelijoiden ehdoilla. 

Sampolan peruskorjaus

Sampola
Kirjoittaja(t): Leena Huovila | Kuvaaja(t): Jukka-Pekka Juvonen | 5/2012

Tampereella sijaitseva Sampola on peruskorjattu nykyajan tarpeita vastaamaan. Mittava projekti on tuottanut päänvaivaa niin suunnittelijoille kuin rakentajille, kun hienon rakennuksen alkuperäinen ilme on haluttu säilyttää mahdollisimman koskemattomana. 

Prisma Loimaa

Loimaa
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2012

Uusi Prisma palvelee pääasiassa loimaalaisia, mutta myös ympäristökuntien asukkaita. Tärkeänä pidetään myös sitä, että loimaalaisasiakkaat jäisivät paikkakunnalle ostoksille. Asiakasvirta on nimittäin jo jonkin aikaa suun-tautunut Turkuun ja Forssaan. Uuden Prisman vaikutuksista on jo näyttöä-kin. 

K-citymarket Mäntsälä

Mäntsälä
Kirjoittaja(t): Matti A. Kallio | Kuvaaja(t): Matti A. Kallio | 5/2012

K-citymarket Mäntsälä avasi ovensa keskikesällä uudistettuna. Päivittäis-tavarakauppa on saanut rinnalleen laajan valikoiman käyttötarvikkeita, muun muassa muodin, kattamisen ja kauneudenhoidon tuotteita. Myös erikoisliiketoiminta on laajentunut. Kauppakeskus sijoittuu kunnan kes-kustan lähelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 

KOY Metsätapiola

Kirjoittaja(t): Kaisu Ravantti | Kuvaaja(t): Antti Laiho, Mandi Halonen ja Kari Erkkilä | 5/2012

KOY Metsätapiola on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Metsäliitto Osuuskunnan yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. Espoon Tapiolassa sijaitsevan rakennuksen arkkitehtuurista vastasi Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy. 

Derby Business Park

Metsätapiola
Kirjoittaja(t): Jari Peltoranta | Kuvaaja(t): Mikael Lindén | 5/2012

Espoon Perkkaalle Turunväylän varteen nouseva Derby Business Park tarjoaa järkihintaan modernia ja ympäristöystävällistä, muuntojoustavaa toimitilaa isojen ja pienten yritysten tarpeisiin. Kohteelle on haettu Leed Gold -ympäristösertifiointia. Derby Business Park sijaitsee aivan Perkkaan uuden liittymän vieressä lähellä Turunväylää eli alueelle on hyvät yhteydet. 

Kompakti Korttelitalo Kanava

Kanava
Kirjoittaja(t): Jari Peltoranta | Kuvaaja(t): Kari Erkkilä | 5/2012

Vuosaaren Aurinkolahdessa syyslukukaudella 2012 avatussa Korttelitalo Kanavassa aloittivat toimintansa Aurinkolahden peruskoulun Kanavan sivukoulu ja Päiväkoti Kanava. Kiinteistössä toimii kolme päiväkotiryhmää ja yksi alakoulun luokkasarja. Lisäksi rakennuksessa on erityisopetustiloja. Peruskoululle ja päiväkodille on omat tilat, mutta henkilökunnan tilat, ruokasali ja liikuntatila tulevat yhteiseen käyttöön.