Artikkelit

Tietotien lukio

Yhteisöllisyys on läsnä Tietotien lukiossa

Tietotien päässä Valkeakoskella sijaitsee lukio, jota on käyty katsomassa ulkomailta saakka. Uutta ja modernia, 2000-luvun oppimiskäsitystä huokuva ja sitä välittävä lukiorakennus on avoin, yhteisöllinen, avara ja samalla viihtyisä.

Kun on rohkeutta ajatella asioita toisin ja toteuttaa uudet ideat, voi syntyä vanhoja raja-aitoja rikkovia tekoja. Valkeakosken Tietotien lukio on esimerkki tällaisesta tapauksesta. On luotu koulu, jossa opiskelijat oikeasti viihtyvät koulupäivän jälkeenkin. Rehtori Pasi Syrjä on tyytyväinen ison projektin lopputulokseen. Syrjän mukaan uutta oppimiskäsitystä heijastelevan lukiorakennuksen mallia on haettu Ruotsista sekä suomalaisista 2000-luvulla rakennetuista lukioista.

- Kiersimme 2000-luvulla Suomessa rakennettuja lukioita, otimme ideoita sieltä ja ideoimme itse lisää. Tältä pohjalta syntyi kuva tai visio siitä, minkälaisena näimme uuden lukion. Lukion paikasta oli tiukka kädenvääntö. Osa halusi sitä Valkeakosken keskustaan vanhan paikalle, enemmistö sitten lopulta tänne Hämeen ammattikorkeakoulun viereen, jolloin oppimisympäristönä campus-ajattelu toteutui, Syrjä paljastaa.

Rehtorin mukaan lukiorakennuksen taustalla on oppimisfilosofisia näkemyksiä, kuten mm. Max Weberin ajatus siitä, että toimintatilan muutos muuttaa ajattelua. Syrjä kertoo, että lopputuloksessa korostuu hienosti olohuone- ja tiedekunta-ajattelu sekä yhteisöllisyys.

- Lukion luokkatilat on jaettu neljään tiedekuntaan, matemaattisluonnontieteelliseen, kieliin, yhteiskunnallisiin aineisiin ja taito- sekä taideaineisiin. Tämä helpottaa kyseisten aineiden opettajienkin tavoitettavuutta, sillä opettajilla on omat työtilat oman tiedekuntansa läheisyydessä. Samalla opiskelijat löytävät luokattomassa lukiossa helpommin saman aineen opiskelijat, Syrjä tähdentää.

Luokasta tullaan aina yhteiseen isoon ja valoisaan tilaan, foorumille, joka kerää oppilaitoksen ihmiset yhteen. Syrjä sanoo, että nuoret ovat ottaneet yhteisen tilan hyvin käyttöön.

- Ennen kaikkea foorumi on monikäyttöinen ja koska olemme luokattomassa lukiossa, yhteisöllisyyttä pitää korostaa ja edesauttaa kaikin mahdollisin tavoin, rehtori muistuttaa.

Myös oppilaitoksen henkilökunta saa osansa yhteisöllisyysajattelusta. Opettajien yhteinen tila on rakennuksen kolmannessa kerroksessa lasitettuine parvekkeineen, mutta tiiviimpää yhteyttä opettajakunnan kesken haetaan tiedekuntiin sijoitetuissa opettajien työtiloissa.

- Opettajien työtilat ovat saaneet kiitosta. Opiskelijat myös löytävät opettajat helpommin, ja kun heillä on työpiste, hyppytunnilla ei tarvitse lähteä kotiin, vaan tunnit voi hyvin valmistella täällä. Työtilat lisäävät myös kommunikointia saman aineen opettajien keskuudessa, Pasi Syrjä kuvailee.

Arkkitehtitoimisto projektiin löytyi kilpailutuksen kautta. Pasi Syrjän mukaan vaakakupissa painoi valitun toimiston referenssit samansuuntaisista toteutuksista oppilaitosten suunnittelussa.

 

Rakennuksessa ruokasalin paikan sai yhteinen forum

Tietotien lukiosta puuttuu yksi oppilaitosten yleisimmistä osista eli ruokala. Koska Hämeen ammattikorkeakoulun läheisyys tarjoaa ruokalatilat, Tietotien lukiorakennuksessa sitä ei tarvittu. Ruokalan paikalle suunniteltiin koko lukiorakennuksen kannalta keskeisin kohta, forum. Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm suunnitteli tilaajan tarpeiden mukaisen kokoontumistilan, joka on enemmän kuin aula tai juhlasali tai edes nämä yhdessä.

- Forum- ajatus tuli tilaajalta. Oppilaitos halusi kokoavan, viihtyisän ja yhteisen tilan opiskelijoille, jota samalla käytettäisiin juhlasalina. Tarvittiin myös näyttämö oppilaitoksen tapahtumia ja juhlia varten. Forumia laajennettiin avaamalla se liikuntasaliin ääntä eristävällä seinällä. Kun seinä avataan, muodostuu yli 1000 hengen juhlasali, Aarne von Boehm kertoo.

Von Boehmin mukaan projekti oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen erilaisine välivaiheineen. Muun muassa rakennuksen sijaintia piti muuttaa välillä kun tontilla havaittiin liito-oravien elinalueita.

- Muutoinkin voisi sanoa, että ympäristö loi puitteet rakennuksen asemoinnille muiden oppilaitosrakennusten läheisyyden takia. Koetimme kääntää nämä reunaehdot rakennuksen hyödyiksi, von Boehm tähdentää.

Arkkitehtitoimisto teki projektissa kiinteää yhteistyötä myös kohteen sisustussuunnittelijan kanssa. Kohteen sisustuksesta vastasi arkkitehtitoimisto Meskanen & Pursiainen Oy:stä arkkitehti Olli Pursiainen. Hänen näkemyksensä pohjalta syntyivät mm. Tietotien lukion tärkeimmät kiintokalusteet kuten vahtimestarin huone, vitriinit ja vaatenaulakot.

Kuvagalleria

Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio
Tietotien lukio