Artikkelit

Synapsia

Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Laakson uusissa toimitiloissa

s89takapiha.jpg

Projektissa mukana

Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus muutti toukokuun puolivälissä Koskelantieltä Käpylästä Nordenskiöldinkadulle. Laakson sairaala-alueen tuntumaan valmistuneen uuden toimitalon, Synapsian, rakentamiskustannus oli 27 miljoonaa euroa.

Käpylän kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1953, noin miljoona hoitopäivää sitten. Toiminta jatkuu Synapsiassa, jonka väljät tilat täyttävät kuntoutujain ja työntekijöiden ajanmukaistuneita tarpeita. Vuotuiset hoitopäivät lisääntyvät neljänneksellä, Synapsian johtaja ja ylilääkäri, dosentti Hannu Alaranta arvioi. Uudet puitteet parantavat huomattavasti erityisosaamista ja toimintojen laatua.

 

Tilat kaksinkertaistuivat. Kuntoutuspaikkoja on 75, henkilöstöä 175. Tästä eteenpäin Synapsiaan tukeutuu vuodessa yli 700 kuntoutujaa, ja kuntoutusvuorokausia mahtuu vuoteen noin 20 000. Avopalvelut mukaan laskien polikliinisia tutkimuksia ja kuntoutuskontakteja on vuosittain noin 3000.

 

Toiminnan laatu

Synapsia merkitsee kahden hermosolun liitosta. Lääketieteellisestä termistä johdetun nimen saaneen kuntoutuskeskuksen henkilöstön asiantuntemus ulottuu eri ammattialoille kuten fysiatria, neurologia, kuntouttava hoitotyö, psykologia, fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia ja sosiaalityö.

 

Nordenskiöldinkadulla Synapsiana jatkava Käpylän kuntoutuskeskus toimii valtakunnallisena erityiskuntoutuskeskuksena. Kuntoutusjaksojen ja avopalvelujen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joilla on selkäydinvaurio, traumaattinen tai muu aivovaurio tai jotka ovat sairastaneet aivohalvauksen tai polion. Selkäydinvamma saattaa olla sairasperäinen, tai se on tapaturman aiheuttama. Useat ovat monivammaisia, monet esimerkiksi puheterapian tarpeessa. Raaja-amputoitujen ja lasten kuntoutus tapahtuu kuitenkin muualla kuin Synapsian tiloissa.

 

Käytännössä ikähaitari kattaa 15 – 80 -vuotiaat. Pyrkimys on parantaa tai pitää yllä kuntoutujien omia toimintaresursseja. Yksilölliset kuntoutusjaksot, kuntoutuskurssit ja -ohjelmat eri terapiamuotoineen tehostavat kuntoutettavien ympäristönhallintaa ja koordinointikykyä. Aktivoidaan kuntoutujaa, jotta hän sairaudestaan tai vaikeavammaisuudestaan huolimatta liikkuisi ja selviytyisi arkirutiineistaan mahdollisimman omatoimisesti ja luontevasti.

 

Toiminta tähtää siihen, että huomioidaan kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, sairauden tai vamman vaikeus tai laatu, toimintakykyä rajoittavat tekijät, perhetilanne ja sosiaalinen ympäristö. Kuntoutuja voi vastuullisesti osallistua kuntoutuksensa ja siihen liittyvien palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Kuntoutuksen lähtökohtia ovat yksilöllinen suunnittelu, asiakkaan yksityisyys ja intimiteettisuoja.

 

Yksityisyyttä ja yksilöllisiä tarpeita palvelevat kuntoutusjaksoilla ympäristönhallintalaittein varustetut asuinsijat. Käytössä on joitakin kahden ja yksi kolmen hengenkin asuinhuone, mutta useimmille on oma huone. Muodostetut 6 ‑ 8 hengen solut osastoidaan eri vammaisille (esim. selkäydinosasto, cp-vammaiset jne.). Järjestely suosii sosiaalisia kontakteja. Tutustuminen käy luontevasti vaikkapa naapurisolun kanssa yhteisellä avaralla terassilla. Osa terasseista on lasikatteisia.

 

Synapsia osallistuu kuntoutusta tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaan pitääkseen yllä erityisosaamistaan ja korkeaa toiminnallista laatutasoa. Muuhun terveydenhuoltoon ja sairaalatoimintaan kontaktit ovat kiinteät. Käpylän kuntoutuskeskus toimii yhteistyössä Invalidiliiton eri toimintayksiköiden, terveydenhuollon, Kelan ja vakuutusjärjestelmien kanssa. Helsingin kaupungin ja HUS:n toimintoihin sekä Haagan neurologiseen tutkimuskeskukseen on monipuoliset yhdyssiteet.

Kuvagalleria

s89julkisivu.jpg
s89julkisivu.jpg
s89liuska.jpg
s89paasisaankaynti.jpg
s89takapiha.jpg
s90palvelutiski.jpg
s90selkaydinvamma.jpg
s90sisaantuloaula.jpg
s91kahvio.jpg
s91keltainenlattia.jpg
s91pohja1.jpg
s91pohja2.jpg
s91portaat.jpg
s92kuntoutujanhuone.jpg
s92tutkimuslabra.jpg
s93kuntosali.jpg
s93SAUNA.jpg
s93uimaallas.jpg
s94liikuntasali.jpg
s94parveke.jpg