Artikkelit

Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokylän päärakennus FRAMI

Seudun innovatiivisen imagon muodostaja

Seinäjoen rannalla, Jouppilan kaupunginosassa, aivan liikekeskustan tuntumassa sijaitseva uusi teknologiakeskus huokuu innovatiivisuutta ja modernia ajattelua. Tilat on suunniteltu yritys-, tutkimus- ja koulutustoiminnan kohtauspaikaksi.

 Taloteknisesti älykäs rakennuskompleksi on keskeinen osa Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokylään jo rakennettuja ja tulevaisuudessa edelleen laajentuvaa kokonaisuutta, jonka päärakennuksena Frami tulee jatkossa toimimaan. Tulevaisuudessa kyseiselle noin 35 hehtaarin alueelle nousee lukuisia teknologian kehittämisen, tutkimuksen, opetuksen ja high tech -yritysten tarvitsemia rakennuksia.

 

Idea uudesta teknologiakeskuksesta juontaa noin kolmen vuoden taakse, kun Seinäjoen kaupunki ja ammattikorkeakoulu tarvitsivat samanaikaisesti lisää toimitiloja. Kaupunki halusi rakennuttaa moderneja tiloja yrityksille ja kehittää Seinäjoen liikekeskustan tuntumassa sijaitsevaa jokivarren aluetta yrityspuistona. Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarvitsi tiloja tietotekniikan opetukselleen sekä tutkimustoiminnalle. Nämä tarpeet yhdistyivät ja syntyi ajatus Framista yritys-, tutkimus- ja koulutustoiminnan kohtauspaikkana.

 

Hankkeen toteutuksen osalta päädyttiin RRST-laatukilpailuun, jossa kohteen rahoitus, rakennuttaminen, suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhden tahon kautta.

 

‑ RRST-työyhteenliittymä on uusi suunnittelumuoto, joka on kehitetty Frami-hanketta varten, kertoo Seinäjoen kaupungin arkkitehti Juhani Lahti. Urakka luovutettiin Seicon Oy:n huomaan, jonka tarjoamat toteutussuunnitelmat ja mahdollisuudet vastasivat parhaiten haluttuja arvoja.

Lahden mukaan hankkeen toteuttajaa valittaessa jakautui painoarvo kahtia niin, että suunnittelu ja rakentaminen vaikuttivat valintaan 50 prosenttia ja rahoitus loput 50.

Tavanomaisesta yksityisrahoitusmallista poiketen ei kohdetta varten perustettu projektiyhtiötä toteuttajaryhmän omistukseen. Framin omistaa rahoittajayritys, mutta toteutuksen operatiivinen valta on siirretty päävuokralaisena ja tilaajana toimivalle Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:lle. Seinäjoen Teknologiakeskuksen omistaa pääosin Seinäjoen kaupunki.

RRST-urakkamuodon etu perinteisiin urakkamuotoihin nähden on osapuolten osaamisen hyödyntäminen yhteiseksi parhaaksi koko hankkeen ajan.

‑ Tällä urakkamuodolla voimme vaikuttaa rakennustyön suunnitelmiin tuotantotehokkaasti. Pystymme hyödyntämään pelkistettyjä ja hyviksi koettuja ratkaisuja sekä karsimaan työvaiheita, kertoo Heimo Hantula Seicon Oy:stä. Haastavaksi hankkeen teki tiukka budjetti, joka edellytti hakemaan taloudellisia ratkaisuja.

‑ Pystyimme hyvin tarkkaan kontrolloimaan suunnittelua ja sen etenemistä. Normaalia suurempi vastuu näkyy myös hyvissä lopputuloksissa, Hantula sanoo. Rahoitus toteutettiin leasing-periaatteella, jossa omistus siirtyy vuokra-ajan jälkeen Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:lle. Tällöin rahoitus voidaan jakaa pitkälle aikavälille, eikä yhtä isoa satsausta tarvita.

 

Neljän ehdotelman joukosta Seicon Oy:n johtamassa tarjouskonsortiossa valittiin parhaana Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen Oy:n suunnitelma.

 

Pitkälle vietyä muuntojoustoa

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu merkittävällä tavalla elinkaariajattelu. Erityisesti on otettu huomioon rakennuksen muunneltavuus, materiaalivalinnat ja tehokkuus. Muunneltavuusjärjestelmä perustuu käytettävissä olevan tilavyöhykkeen systemaattiseen, järjestelmämitalliseen jakoon. Tilaa voidaan muuttaa tarpeita vastaavaksi järjestelmän puitteissa.

‑ Tavoitteena oli saada innovatiivinen ja muunneltava ympäristö. Hyvän muuntojouston mahdollistavat erilaiset väliseinärakenteet, jotka ovat siirrettäviä, uudelleen käytettäviä elementtejä. Siirtäminen on siistiä, eikä jälkeen jää roskia, kiittelee Teknologiakeskuksen kiinteistöpäällikkö Timo Sysilampi hyvän muunneltavuuden saavuttamista.

Kuvagalleria

frami-01-pu104.jpg
frami-01-pu104.jpg
frami-02-pu104.jpg
frami-03-pu104.jpg
frami-04-pu104.jpg
frami-05-pu104.jpg
frami-06-pu104.jpg
frami-07-pu104.jpg
frami-08-pu104.jpg
frami-09-pu104.jpg
frami-10-pu104.jpg
frami-11-pu104.jpg
frami-12-pu104.jpg
frami-13-pu104.jpg
frami-14-pu104.jpg
frami-15-pu104.jpg
frami-16-pu104.jpg
frami-17-pu104.jpg
frami-18-pu104.jpg
frami-19-pu104.jpg
frami-20-pu104.jpg
frami-21-pu104.jpg
frami-22-pu104.jpg
julkisivukuva-PU104.jpg
julkisivukuva.jpg
pääaula-PU104.jpg
pääaula.jpg
rav.viereinen sisäänk-PU104.jpg
rav.viereinen sisäänkäynti.jpg
ravintola+AMK-PU104.jpg
ravintola+AMK.jpg
ravintola+sisäänkäynti-PU104.jpg
ravintola+sisäänkäynti.jpg
tulo paasisaankaynnille.jpg
tulo pääsisäänkäynnille-PU104.jpg