Artikkelit

S-market ja kirjasto, Sipoo

Sipoossa S-market ja kunnan tilat mahtuivat samaan kiinteistöön

Pitkään valmisteltu ja tämän vuoden syyskuussa valmistunut rakennuskokonaisuus Sipoon Söderkullassa toteutui kunnan ja päivittäistavarakaupan yhteishankkeena. Se täyttää tiukat ympäristötavoitteet sekä sisältää vaativaa tekniikkaa ja monimuotoisia rakenteita.

Hankkeen valmistelu käynnistyi jo vuonna 2002; kaavoitus ja suunnittelu etenivät rinnakkain. Alkuvaiheessa oli myös solmittava huomattavat maakaupat yksityisen maanomistajan kanssa, vaikkakin S-ryhmään kuuluva Andelslaget Varuboden omisti jo tuolloin osan tontista. Rakennusmaata oli kuitenkin maakaupan jälkeenkin vain tarvittava minimimäärä, mikä johti siihen, että S-market, kirjasto, hammashoitola ja neuvolan tilat päätettiin sijoittaa saman rakennuksen kahteen kerrokseen. Alimmaiseksi kaavoitettiin, suunniteltiin ja rakennettiin paikoitushalli.

Omat tilankäytölliset reunaehtonsa hankkeelle asetti Heli-rata, jolle on yhä varaus asemakaavassa. Lisähaastetta hankkeen valmistelulle ja aikataulussa pysymiselle tuotti vielä kiinteistön yhteyteen rakennettu ABC-polttoaineasema, jonka ympäristöluvan käsittely vei aikaa ennakoitua enemmän.

”Kaikki nämä seikat ja koko ajan tiedossa ollut kiinteistön erilaisten toimintojen yhteensovittaminen teki hankkeen koko suunnitteluprosessista vaativan”, kiteyttää kohteen pääsuunnittelusta vastaava arkkitehti Timo Könönen Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:stä.

Kun työmaa käynnistettiin kesällä 2008, alun perin suunniteltua perustamistapaa oli muutettava. Perustaminen osoittautui aiottua työläämmäksi, mutta aikataulu onnistuttiin kirimään kiinni.

”Perustusten ja pohjatöiden osuus oli kymmenisen prosenttia yhteenlasketuista urakkasummista. Tämä johti siihen, että tältä osin sopimusta tilaajan kanssa oli hiottava”, kertoo pääurakoitsijan, Quattroproject Oy:n työpäällikkö Harri Vaaja.

Perustuskorkeakustannusten suureen osuuteen vaikutti myös se, autohallin seinärakenteet oli mitoitettava neljän metrin maanpaineelle. Tällaiseen rakenteeseen päädyttiin, sillä tontti on rinnetontti. Kustannuksiin vaikutti sekin, että osa rakennuksesta oli louhittavalla kallioalueella ja osa pehmeällä savialueella, missä toteutettiin massanvaihto alun perin suunnitellun paaluratkaisun sijasta.

Rakennuksen lounainen kulma perustettiin kalliopinnan syvyyden takia teräsputkipaalujen varaan. kuten myös lounaisen kulman tukimuuri. Tukimuuriin kohdistuvat vaakavoimat otetaan vastaan maa-ankkureilla.

 

Järeitä rakenteita

Rakenneteknisesti poikkeuksellista rakennuksessa on myös se, että kolme päällekkäistä kerrosta poikkeavat kooltaan toisistaan. Alimmainen autopaikoituskellari on pinta-alaltaan suurin, ensimmäinen eli S-marketin kerros toiseksi suurin ja ylin, kirjastosta, hammashoitolasta ja erillisestä iv-konehuoneesta koostuva kerros pienin.

”Tämä johti siihen, että rungon jäykistysjärjestelmä sekä julkisivujen ja kattorakenteiden liittymät vedeneristysdetaljeineen piti suunnitella erityisellä huolella”, kertoo rakennesuunnittelusta vastaava Pertti Juhola A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä.

Runko on teräsbetoninen pilari-palkki –runko, jota porrashuoneiden seinät ja liittorakenteiset diagonaalit jäykistävät. Myymälärakennukseen ei sallittu runkoa jäykistäviä rakenteita. Tämän vuoksi ylempien kerrosten vaakavoimat siirtyvät ontelolaattojen kautta pitkiä matkoja rungon jäykistyslinjoille. Rungon jäykistysjärjestelmälle toi haasteita myös rakennuksen kellarikerrokseen kohdistuva toispuoleinen maanpaine, jonka vaikutuksia kevennettiin kevytsoratäytön avulla.

Runkoelementit toimitti Pärnu Betoonimeistrit OÜ. Merikuljetusten johdosta elementtien maksimimitat olivat tavallista pienemmät. Toisaalta urakoitsijalle oli rahtisyistä järkevää tilata kerralla mahdollisimman suuria eriä. Tämä onnistui, koska tontti ei ollut rakennustyömaana erityisen ahdas, vaan sinne saattoi varastoida tavaraa jonkin verran yli välittömän tarpeen.

Rungon pääkannattajiksi asennettujen jännebetonipalkkien jänneväli on 6…12 metriä ja ontelolaattojen 16,8 metriä. Suuri jänneväli johtuu siitä, että myymälätiloissa on minimoitava pilarien määrä. Myymälän kohtuullisen suurten, 10 kN/m2 lattiakuormien seurauksena välipohjalaatat ovat kohtuullisen järeät.

Kuvagalleria

S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo
S-market ja kirjasto, Sipoo