Artikkelit

Martinkallion koulu

Iloa ja arvokkuutta opintielle

Myllerretyn näköinen työmaa Espoossa Martinsillantien kupeessa on kuoriutunut hauskannäköiseksi uudeksi peruskouluksi. Perusvärein korostettu betonikuutio metsäisellä ja kallioisella tontilla houkuttaa lapsia leikin varjolla oppimaan.

‑ Kiinnittämällä enemmän huomiota suunnitteluun voidaan saada aikaan mielekäs oppimisympäristö, vakuuttaa arkkitehti Tarmo Peltonen Martinkallion koulun suunnitelleesta Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:stä.

‑ Mietimme miten tekniikka, värit, tilaelämykset ja arkkitehtuuri ohjaavat koululaisia, ja miten tätä kaikkea voidaan hyödyntää opetuksessa.

 

Arkkitehtitoimisto on suunnittelun ja rakentamisen aikana ylläpitänyt hankkeen omia www-sivuja (www.lpv.fi/martinkallio), joilla perustietojen lisäksi on voinut runsaan valokuvamateriaalin avulla seurata rakentamisen edistymistä louhinnasta viimeistelyyn.

 

Vastavalmistunut koulu on muodoltaan helposti hahmotettava suorakaide. Massasta on “leikattu” sisäpihoja, joiden julkisivupinnoissa on leikitelty perusväreillä. Toisaalla julkisivujen lämpimän harmaa rappauspinta liittää rakennuksen lähes luonnontilaiselta vaikuttavaan maisemaan. Rakennuspaikka oli haasteellinen: asemakaavassa oli alun perin määrätty kerrosala pienemmälle koululle nykyisen 7945 kem2:n sijasta. Poikkeuslupaa tai uutta kaavoitusta ei kuitenkaan tarvittu ja valmistuttuaan Martinkallion koulun alue tuntuu jopa väljältä ja puistomaiselta. Koulu on toteutettu pääosin paikalla valamalla.

‑ Vaativimmat osat olivat ruokalan korkeat seinät sekä voimistelusalin kallistetut päädyt, kertoo Päiviö Tammiaho rakennesuunnittelusta vastanneesta Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:stä.

 

Omaa rauhaa ja orientoituvuutta

Koulu on toteutettu kolmikerroksisena rinneratkaisuna siten, että kahteen alempaan kerrokseen on käynti maantasosta. Huoltoa vaativat tilat ovat alemmassa maantasokerroksessa ja oppilaspihoille on käynti ylemmästä maantasokerroksesta. Koulutilojen vuokraaminen iltakäyttöön toi suunnitteluun oman ulottuvuutensa. Pääosa iltakäytön tiloista on alemmassa maantasokerroksessa. Iltakäyttö voidaan näin erottaa helposti muista tiloista: teknistä käsityötä ja liikuntasalia voidaan käyttää erillään muista koulun tiloista. Erilaisten käyttäjäryhmien huomioiminen myös lisäsi sisätilojen muunneltavuuden tarvetta.

 

Kouluun mahtuu maksimiryhmäkokojen mukaan laskettuna 714 oppilasta. Esiopetusryhmiä on kaksi, erityisopetusryhmiä on kolme, luokkia 1 ‑ 6 tulee olemaan kaksi sarjaa. Yläkoulun puolella tulee olemaan kolme luokkasarjaa kullakin luokkatasolla 7 ‑ 9:ään. Opetustilat jakautuvat soluihin, jotka muodostuvat 4 ‑ 6 opetustilasta. Solut on ryhmitelty rakennuksen ulkokehälle. Jokaisesta solusta on yhteys yhteisessä käytössä oleviin tiloihin ilman läpikulkua muiden solujen kautta. Soluaulat ovat tilavia, ja niitäkin on mahdollisuus käyttää opetustarkoituksiin. Luokkien ja soluaulojen välisiin seiniin on suunniteltu sisäikkunoita helpottamaan yhteistyötä eri opetusryhmien kesken. Erityisopetustilat on hajautettu muiden tilojen joukkoon. Toimintayhteydet koulun sisällä ovat lyhyet ja erityistilat ovat varsin hyvin kaikkien opetusryhmien saavutettavissa. Vaikka oppilasmäärät ovat isoja, tilojen järjestely takaa työskentelyrauhaa ja eri-ikäiset koululaiset pystyvät toimimaan samassa rakennuksessa.

 

Koulun julkisimmat tilat ovat auditorio, mediateekki ja liikunta-/juhlasali. Nämä tilat sijaitsevat pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä: juhlasalin katsomoon kuljetaan pääaulasta. Sisäänkäynnin aula avautuu parvena kerrosta alempana olevaan kahden kerroksen korkuiseen ruokasaliin. Pääaulasta on haluttu tehdä sellainen, että koko rakennuksen voi hahmottaa kerralla. Tulija erottaa sinisen liikunta-/juhlasalin rakennuksen keskeltä omana irrallisena massanaan. Liikuntasali erottuu jokaisessa kerroksessa selkeästi, mikä auttaa käyttäjien orientoitumista rakennuksessa. Saniteettitilat löytyvät jokaisessa kerroksessa samalla kohdalla helpottamassa nuorten koululaisten arkea.

 

Kuvagalleria

VG6Q2733.jpg
VG6Q2733.jpg
VG6Q2738.jpg
VG6Q2741.jpg
VG6Q2744.jpg
VG6Q2746.jpg
VG6Q2749.jpg
VG6Q3015.jpg
VG6Q3019.jpg
VG6Q3022.jpg
VG6Q3031.jpg
VG6Q3041.jpg
VG6Q3043.jpg
VG6Q3046.jpg
VG6Q3049.jpg
VG6Q3051.jpg
VG6Q3053.jpg
VG6Q3056.jpg
VG6Q3058.jpg
VG6Q3063.jpg
VG6Q3068.jpg
VG6Q3071.jpg
VG6Q3077.jpg
VG6Q3078.jpg
VG6Q3080.jpg
VG6Q3085.jpg
VG6Q3089.jpg
VG6Q3092.jpg
VG6Q3110.jpg
VG6Q3121.jpg
VG6Q3123.jpg
VG6Q3129.jpg
VG6Q3132.jpg
VG6Q3135.jpg
VG6Q3136.jpg