Artikkelit

Kotkan satama, konttiterminaalin laajennus

Laajennus lähes tuplasi Mussalon konttiterminaalin

Kun Kotkan sataman Mussalon konttiterminaali neljä vuotta sitten valmistui, se oli eittämättä jo silloin lajissaan Itämeren tehokkain. Silloin ei uskottu, että sen laajennussuunnitelmia joudutaan aikaistamaan useita vuosia. Kysyntä ylitti heti tarjonnan.

 

Terminaali konttikenttineen osoittautui pian ahtaaksi, ja vuosiksi riittämään arvioidut varastoalueet ovat niin täynnä, että uusia täytyy tasoittaa niin maalla kuin mereltä. Myös satamayhtiön huolitsijoille, operaattoreille ja tullille tarkoitetussa logistiikkakeskus Merituulessa on käynnissä jo neljäs laajennus.
 
Mussalon konttiterminaali valmistui käyttökuntoon vuoden 2000 lopulla. Numerossa 1/2001 Projektiuutiset kertoi sen maksaneen euroissa verottomana 24,4 miljoonaa euroa. Varsinaiselle C-laiturille oli tällä rahalla saatu neljää laivapaikkaa, 600 metriä laituria ja 25 hehtaaria konttikenttää. Vastapäiselle B-osalle oli valmistunut 500 metriä ja altaan päätyyn 180 metriä laituria.
 
 

Kilometri laituria  35 hehtaaria konttikenttää

 Kiire pakotti Kotkan Satama Oy:n pikaisiin uudistuksiin. Jo syyskesällä 2003 aloitettiin edellä mainitun konttiterminaalin jatko-osan eli projektin toisen vaiheen rakentaminen. Viime vuoden joulukuun alussa valmistunut jatke lisäsi laiturin pituutta 336 metriä. Nyt mahtuu yhteensä lähes kilometrin pituiseen laituriin kuusi alusta kerralla. Samalla saatiin lähes 10 hehtaaria uutta konttikenttää.
Nämä runsaat kahden vuoden hankkeet tulivat maksamaan ilman veroja noin 17 miljoonaa euroa eli suhteellisesti katsoen melkein saman kuin ykkösvaihe, mutta tämän etuna oli ollut satama-altaan tekeminen kuivatyönä ja sieltä saadun maa-aineksen käyttö täytemaana konttikentän pohjaksi.
Kun samaan aikaan rakennettiin vastapäiseen B-laituriin 15 hehtaaria uutta konttikenttää, on Mussalon konttiterminaalin laajuus tämän vuoden aikana 80 hehtaaria. Mussalon koko konttisatamalla on varastokentät mukaan lukien laajuutta noin 350 hehtaaria ja uusilla täytöillä vuoden parin päästä peräti 500 hehtaaria.
 
 

Ei tarjouksia EU-maista

 Budjetin suuruuden vuoksi julkaistiin ilmoitus EU:n virallisessa lehdessä. Laajennuksen urakkakilpailuun ilmoittautui kuusi ehdokasta, joille tarjousasiakirjat lähetettiin. Yhtään ulkomaista urakoitsijaa tai työyhteenliittymää ei tarjouskilpailuun ilmoittautunut.
 
‑ C-laituriurakan suunnittelijoina ja rakentajina käytettiin lähes samoja voimia kuin neljä vuotta sitten konttiterminaalin rakentamisessa, Kotkan Satama Oy:n tekninen johtaja Riitta Kajatkari toteaa.
Sataman puolesta töitä valvoi insinööri Sami Kärki.
 
CM-Urakointi Oy oli mukana suunnittelemassa vuonna 2001 valmistunutta, ensimmäistä vaihetta Mussalon konttiterminaalista. Nytkin yritys osallistui jo hankesuunnitelman laadintaan. Myös osa valvonnasta hoidettiin CM-Urakoinnin toimesta, jossa projektipäällikkönä toimi Aku Kallio ja työmaavalvojana rakennusmestari Hannu Hovi.
 
Kuivatyövaihtoehdon sijasta C-laituria jatkettiin märkätyönä. Työt aloitettiin laiturilinjan kohdalla vedenalaisilla ruoppauksilla ja samalla tasattiin louhepenkereen pinta laiturilinjan louheella ja kalliomurskeella. Laiturielementtien liukuvaluihin päästiin keväällä 2004 heti pakkasten hellitettyä. Niissä käytettiin 2-ripaisia kulmatukimuurielementtejä ja väliin asennettuja saumaelementtejä. Lisäksi urakkaan kuuluivat konttikentän täytöt ja satama-altaan ruoppaus. Ruoppausmassat vietiin proomuilla taustakentän täyttöihin.
Elementit asennettiin paikoilleen venäläisen kelluvan suurnosturin avulla. Asennustyön vaikeutta kuvaa suurimman laiturielementin 222,5 tonnin paino. Ennen elementtien asennusta laiturin pohja tasattiin kippaamalla pohjalle kalliomursketta. Murskekerros tasattiin raahaamalla massiivista teräspalkkia pohjaa pitkin. Työn onnistumista seurattiin sukeltajien ja luotauksen avulla.
Laituriin kohdistuvia, vaaka-suuntaisia voimia vastaan asetettiin ankkurit. Laiturielementtien yläosasta lähtee kentän suuntaan vaakasuorat tangot, joiden päihin on asetettu teräsbetoniset ankkurilaatat mutteriliitoksineen. Terästangot suojattiin niiden päälle asennetuilla teräsbetonikouruilla.
Lähes10 hehtaarin päällystysurakan teki Lemminkäinen Oy. Urakoitsija vastasi mahdollisista kentän painumista, kunnes rakennuttaja oli ottanut työn vastaan.
Käytännössä tämä tapahtui monessa eri osassa, ja vasta niiden jälkeen asfalttiurakoitsija pääsi päällystystöihin. Tämä edellytti aikataulujen yhteensovittamista eri urakoitsijoiden kesken. Esimerkiksi yhdeksää 40 metriä korkeaa valomastoa varusteltiin asennuspukkien päällä 2 ‑ 4 kappaletta kerrallaan muutamia viikkoja ennen kuin ne päästiin nostamaan pystyyn mobiilinosturilla.
C-laiturin jatko-osan projekti sisälsi 160 000 kuutiota ruoppausta ja 600 000 kuutiota täyttöä. Rakentamiseen käytettiin runsaan vuoden aikana lähes 9000 kuutiota betonia, yli 10 000 tonnia terästä, ja asfaltointia tehtiin alueelle 100 000 neliötä, vastaava määrä asfaltointia tehtiin samanaikaisesti B-laiturin puolella.
 
 

Uutta tulossa kaiken aikaa

 Lähisuunnitelmissa on B-laiturin jatkaminen nykyisen louhepenkereen eteen ja satama-altaan syventäminen, jolloin saadaan noin 350 metriä uutta laituria. Sen kenttä on jo päällystetty. B-laiturin syventämismassat viedään C-laiturin vastarannalle, ns. D-kentälle. B-laituri on nyt 500 metriä pitkä ja sen kulusyvyys on 10 metriä. Jatko-osan syväykseksi tulee 12 metriä eli sama kuin vastapäätä juuri valmistuneen C-laiturin jatkeella. Vedenalainen louhinta tehdään märkätyönä, ja laiturielementit nostetaan paikalleen uivalla nosturilla.
Kotkan Satama Oy on saanut jatkoluvan Mussalon sataman laajennukselle. Tämän lisäksi tehdään pitkän aikavälin teknisiä ja ympäristöselvityksiä alueiden edelleen laajentamiseksi. Kotkan Mussalon alueiden lähin tavoite on Palaslahden teollisuusalueen täyttö yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa.
Mussalon suursatama on koetellut valtion kukkaroa harvinaisen hellästi. Kun öljy- ja bulk-satamaa parikymmentä vuotta sitten rakennettiin, sinne johdettiin 15,3 metrin syväväylä, joka karikkojen syventämisen jälkeen maksoi noin 4,2 miljoonaa euroa. Norssaaren maantie- ja rautatiesilta Kotkansaarelta Mussalon saarelle puolestaan kulutti euroissa runsaat kolme miljoonaa. Kun mukaan otetaan terminaalialueelle rakennetut rauta- ja maantiet sekä saadut avustukset, valtiovallan osuus jää kaiken kaikkiaan alle 15 miljoonan euron.

Kuvagalleria

MAISEMA_2004_0_7.jpg
MAISEMA_2004_0_7.jpg
port of kotka 01.jpg
port of kotka 02.jpg
port of kotka 03.jpg
port of kotka 04.jpg
port of kotka 05.jpg
port of kotka 06.jpg
port of kotka 07.jpg
port of kotka 08.jpg
port of kotka 09.jpg
port of kotka 10.jpg
port of kotka 11.jpg