Artikkelit

Kappelimäen koulu

Kappelimäen koulussa korostuu turvallisuus ja viihtyisyys

Laitilan keskustaan valmistunut Kappelimäen koulu vastaa moniin tämän päivän koulumaailman haasteisiin. Tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien tiiviin yhteistyön tuloksena Laitilassa toimii alakoulu, joka vierailijalle nopeasti antaa turvallisen, viihtyisän ja siistin vaikutelman. Uudisrakennus korvaa vanhan purkutuomion saaneen koulurakennuksen ja saumattomasti se liittyy 1950-luvulla rakennettuun Myllymäen koulurakennukseen. Yksintein uudisrakennuksen kanssa laajennettiin myös koulun ruokala. Niin Laitilan kaupungille kuin hankkeen toteuttajille Kappelimäen koulu on ollut merkittävä rakennuskohde.  

Koulua suunniteltaessa tavoitteita oli paljon. -Turvallisuus, joustavuus, avoimuus, hiljaisuus, langattomuus, valo ja hyvät kulkuyhteydet, listaa rehtori Heli Kiertokari-Laitinen. -Halusimme koulun rakentuvan soluista, ikään kuin pikku kouluina ison koulun sisään, hän jatkaa. -Syksyllä valmistuneeseen kouluun voimme nyt olla tyytyväisiä, rakennuksessa ovat toteutuneet monet uudelle koulurakennukselle asettamamme toiveet. Avarassa Kappelimäen koulussa ovat tilat esikoulusta kolmanteen luokkaan, ja ensi lukuvuoden alussa aloittaa Laitilassa toiminnan aloittain etenevä opetus, ns. harjaantumisopetus. Tällä hetkellä ko. opetuksen järjestämisestä on sopimus Uudenkaupungin opetustoimen kanssa.

Kaikkiaan kouluissa on nyt n. 5000 neliömetriä, josta uudisrakennus kattaa 2700 neliömetriä. Tästä hyötyalaa on 1727 neliömetriä. Ruokalaan rakennettiin lisää 110 neliömetriä, kertoo Laitilan kaupungin rakennusinsinööri Simo Lahtela. Kappelimäen uuden koulun ja entisen ruokalan uusiminen ovat kustantaneet yhteensä noin 6 miljoonaa euroa, josta uudisrakennuksen osuus on noin 5,4 miljoonaa euroa. Valtionapua hankintaan saatiin noin puolet hyväksytyistä rakentamisen kustannuksista. Uudisrakennuksen suunnitteli turkulainen arkkitehtitoimisto ArkPaukkunen Oy, pääurakoitsija oli laitilalainen Rakennus-Lalla Oy ja rakennesuunnittelija virolainen Amhold AS.

 

Meluttomassa koulussa solurakenne

- Koulun toiminnallinen perusratkaisu on harvemmin käytetty solutyyppinen koulu, mainitsee toimitusjohtaja Heimo Paukkunen ArkPaukkunen Oy:stä. Tilasuunnittelun lähtökohtana oli erittäin hyvin tehty tilaohjelma valtionrahoituksen edellytysten mukaisesti. Erityisvaatimuksena oli erityisavustettavien oppilaiden yksikön sijoitus ja suunnittelu muun koulutoiminnan yhteyteen. Tässä suhteeksi tavoitteeksi muodostui ”normaali toiminta” koko koulun yhteydessä. Kaikkien tilojen akustisen suunnittelun lähtökohtana oli mahdollisimman ”meluton koulu”. Ilmaäänen siirtyminen tilasta toiseen on estetty kivirakenteisilla paksuilla seinillä. Kaikissa kattopinnoissa on 100% vaimennus.

- Suunnittelun lähtökohtana oli analyysi uuden koulurakennuksen sijainnista. Määräävänä tekijänä oli vaatimus sisäyhteydestä Myllymäen koulun ruokasaliin. Ruokasalin laajennus kuului myös suunnittelutehtävään. Sisäyhteys Myllymäen kouluun mahdollistui vain nyt toteutetulla ratkaisulla. Rakennuksia yhdistävä galleriakäytävä lähtee Myllymäen koulun 2. kerroksesta ja tulee Kappelimäen kouluun 3. kerroksessa. Galleriakäytävä toimii oppilaiden näyttelytilana. Näyttelytilan mahdollistaa tasaisen luonnon valon antava koilliseen avautuva lasiseinä. Rakennuksen sijoitus ja tilojen suuntaus antaa luokkatiloihinkin edellisen kaltaisen luonnonvalon. Koulussa on esikoulu, vuosiluokat 1-3 ja erityisavustettavien oppilaiden yksikkö. Kunkin ikäryhmän luokat ovat oman soluaulan ympärillä. Soluauloihin tullaan suoraan ulkoa tai 2. kerroksessa käytävältä. Auloissa on vaatesäilytys- ja wc- tilat. Ne toimivat myös opetustiloina. Kussakin soluaulassa on käytetty omia symbolivärejä yhdellä seinällä ja lattiassa vapaamuotoista värillistä kuviota oman identiteetin luomiseksi. Kussakin solussa on mahdollista yhdistää 2 luokkaa yhdeksi tilaksi ääntä eristävällä siirtoseinällä.

Rakennuksen runko on betoni pilari/deltapalkisto ja ontelolaatasto. Julkisivut ovat rapattavia sandwich -elementtejä. Rappauksen väreinä on käytetty massoittelun mukaan keltaista ja vakoista väriä. Kokonaisuutta on jäsennöity pienempiin yksiköihin keltaisilla laminaattipinnoilla.

 

Haasteena opettajien asuntola

- Nyt valmistuneen koulun paikalla oli 1950-luvulla valmistunut opettajien asuntola, kertoo Heimo Paukkunen. Rakennus ei ollut enää alkuperäisessä käytössä, vaan se oli vuokra-asuinrakennuksena. Kuten on yleistä, Laitilankin kokoisessa kaupungissa rakennustaiteellisesti merkittävien vanhojen rakennusten määrä on tavattoman ohut. Asuntolan purkupäätös nostatti aivan ymmärrettävästi vastustavan kansanliikkeen. Luonnosvaiheessa tutkimme asuntolan soveltumista koulurakennukseksi, mutta sen tilalliset ja rakenteelliset ratkaisut eivät mahdollistaneet rakennuksen käyttöä kouluna.

- Vanhan arvokkaan rakennuksen purkaminen synnyttää aina kipupisteitä. Suunnittelumme suurimpana haasteena olikin tämän päivän arkkitehtuurin keinoin korvata menetetty opettajien asuntola.

Kappelimäen koulu täydentää Laitilan koulukampusta. Kampuksen ydin on urheilukenttä, jonka toisella puolella ovat yläaste ja lukio. Edellisiä vastapäätä ovat Myllymäen ja Kappelimäen koulut. Kaupunkirakenteellisesti sijoittuessaan lähelle kaupungin lävistävää Euran tietä Kappelimäen koulu luo kiinteyttä kaupunkikuvaan. Koulun vieressä Rukoushuoneenmäellä sijaitsevan vanhan sakraalirakennuksen merkitys kaupunkirakenteessa on vahvistunut Kappelimäen asemakaavallisen ratkaisun ansiosta.

Urakoitsijan työskentely oli erittäin osaavaa ja ammattitaitoista. Tästä kertoo se, että vastaavan mestarin Miika Nurmisen kanssa käytiin huolella läpi kukin rakennussuoritus ennen sen aloitusta.

- Sisustussuunnittelu kalusteineen ja väreineen on koulurakennuksissa iso ja aikaa vievä projekti. Tässä kohteessa se aloitettiin jo luonnosvaiheessa ja tästä johtuen kohteen kalustus saatiin ajoissa valmiiksi. Kiitos tästä kuuluu suunnittelutyöryhmälle: Rehtori Heli Kiertokari-Laitinen, Simo Lahtela, Emilia Hyttinen ja toimiston projektiarkkitehti Laura Kronberg.

 

Maanvarainen rakennus

- Lähtökohdiltaan ja rakenteellisesti Kappelimäen uusi koulurakennus oli varsin tavanomainen, mainitsee rakennesuunnittelun projektipäällikkö Tarmo Kööp Amhold Oy:stä. Pohjatutkimusten perusteella rakennuksen perustus on maanvarainen. Ulkoseinärakenteiksi valittiin PARMAN valmiiksi eristetty ja rapattu elementti. Ala- ja välipohja toteutettiin ontelolaatoilla, päällystettyinä askelääntä vaimentavilla eristyslevyillä ja pintabetonilaatalla. Ratkaisu oli sopiva sekä lattialämmityksen että akustiikan kannalta.

 

Merkittävä kohde

Paikalliselle rakennusliike Rakennus-Lalla Oy:lle Kappelimäen koulun urakointi oli yhtiön historian suurin yksittäinen kohde. Rakennus-Lallan hallituksen puheenjohtaja Jari Lallan mukaan koulu oli myös Laitilan kaupungille merkittävä hanke ja nyt työn valmistuttua voimme olla tulokseen vain tyytyväisiä.

Yhteistyö suunnittelijoiden ja rakentajan välillä oli tiivistä koko rakennusvaiheen ajan. Rakennustyön edetessä suunnitelmia myös hiottiin ja täsmennettiin. Oman haasteensa työlle antoi betonikäytävän rakentaminen 7,5 metrin korkeuteen. Lattialämmitys ja hyvä äänieristys ovat vasta valmistuneen koulun parhaita ominaisuuksia. - Rossipohja ja betonirakenteet takaavat sen, ettei koulussa ole pelättävissä homeen esiintymistä. Tavanomaisesta poiketen koulun ilmastointilaitteet ovat rakennuksen alimmassa kerroksessa

Ankara talvi asetti rakennustyölle omat haasteensa. Vaikka pakkasta ja lunta oli tuona rakennustalvena ennätyslukemat, pysyivät työt aikataulussa - siitäkin huolimatta, että työt aamuisin aloitettiin lumenluontirupeamalla ja betonivalujen apuna jouduttiin käyttämään paljon sähkölämmitystä. Kaikkien pilarien, laattojen ja elementtienasennus osui kaikkein kylmimpään talviaikaan. - Yhtään työpäivää ei säiden takia kuitenkaan menetetty eikä minkäänlaisia vahinkoja tapahtunut. Jari Lalla kiittelee hyvästä työstä ja siihen sitoutumisesta kaikkia rakennustyössä mukana olleita ja erityisesti Parman elementtiasentajia.

 

Valmis koulu -
valoa ja joustavuutta

Avaruus ja valo ovat tulijaa vastassa jo uuden koulurakennuksen pääaulassa. Suuret lasiseinät suovat tilaan luonnonvaloa ja tuovat esille myös läheisen maiseman. Valoisa yhdyskäytävä kulkee kautta koulun ja jatkuu edelleen Myllymäen koulurakennuksen puolelle. Pääsisäänkäynnin lisäksi soluihin on omat käyntinsä, ylemmästä kerroksesta myös hätäpoistumista varten kierreportaat pihamaalle. Luokkahuoneista on myös käynti tilasta toiseen ja siirrettävien seinien avulla tilojen kokoa voi vaihdella. Useissa sisäänkäynneissä korostuu siisteys, ovien takana olevissa kuraeteisissä ulkojalkineet voi vaikka huuhdella puhtaiksi.

Kahdessa kerroksessa olevat viisi solua määrittyvät luokka-asteen mukaan. Jokaisessa solussa on varsinaisten luokkatilojen lisäksi oma avara aulansa lokeronaulakkoineen, kaksi wc:tä, verkkotulostin, ryhmätyöskentelytiloja ja info-televisio. Jokaisella solulla on myös oma värinsä perusvärien harmaan ja valkoisen lisäksi. Väri tulee esiin vaikkapa aulan lattioiden aaltomaisena kuviona. Kaikissa luokissa on oppilaskäytössä kaksi tietokonetta. Opettaja ei nykykoulussa istu interaktiivisen taulun edessä vaan sivummalla oman työpöytänsä ääressä.

Valon lisäksi uudessa koulussa korostuu myös hiljaisuus. - Halusimme käyttää ääntä vaimentavia pehmeitä materiaaleja, joiden lisäksi tilojen äänieristys onnistui hienosti, mainitsee Heli Kiertokari-Laitinen. Luokkahuoneiden katot ovat 100-prosenttista villaa ja luokkatiloille joustavuutta suovat siirrettävät seinät huokoista kuitulevyä.

 

Tiloja moneen tarkoitukseen

Tilat ovat toki käyttäjiensä mukaiset. Toiminnan aloittavan etenevän opetuksen vajaalle kymmenelle oppilaalle valmistettu opetustila on viimeistä piirtoaan myöten tarkoituksenmukainen. Ulko-ovelta avautuu väljä eteinen, jonne on helppo liikkua vaikka pyörätuolilla. Opetustilan pikku keittiön kaapistojen ja tasojen korkeus on helppo säätää käyttäjän mukaan. Arjen taitoja voi opiskella erityisessä kodinhoitohuoneessa, jossa ovat mm. pyykinpesukone ja vaatteiden silitysvälineet. Erityisessä fysioterapiahuoneessa opitaan kehon tuntemusta ja hallintaa.

Esikoulun oma väri on auringonkeltainen. Pienimpien leikkejä voi jatkaa myös avarassa aulassa, josta taas on käynti pihan leikkivälineiden pariin.

Koulun musiikkiluokka on iltaisin myös Vakka-Opiston käytettävissä. Pulpetit ovat pinottavia, mikä suo tilaa erilaisten kuorojen ja yhtyeitten harjoittelulle. Koulun kirjasto mukavine istuinryhmineen suorastaan houkuttelee kirjojen pariin. Kirjastossa on noin 4000 niteen kokoelma. Kirjaston takaa aukeaa puolestaan mediateekki, 24 oppilaan tietokoneluokka. Tietokoneen peruskäytön ja tavanomaisen tiedonhaun opiskelun lisäksi käytettävissä on ns. sähköistä opetusmateriaalia, esimerkiksi oppikirjoja ja tehtäviä sekä animaatioita eri tarkoituksiin.

Erityisluokkia ovat myös englannin ja biologian luokat. Useisiin erityistiloihin voi sijoittaa oppitunnin tai vaikkapa erillisen tilaisuuden. Tätä varten käytössä on nettivarausjärjestelmä.

Opettajien yhteisessä tilassa toistuu kirkas punainen väri. Sohvaryhmät ja pikku keittiö tuovat mukavuutta taukoihin. Yhteisessä työtilassa on mm. tietokoneita, kopiokone ja leikkuri. Tila jatkuu sosiaalitiloihin suljettavine lokeroineen ja kaappeineen. Peseytymistilat suihkuineen on tervetullut lisä opettajainhuoneeseen. Kaikkiaan opettajien käytettävissä oleva tila on alaltaan 180 neliömetriä.

Jos on Kappelinmäen koulu uutuuttaan hohtava, on joukossa myös ripaus vanhaa. Neuvotteluhuoneen kalusteet ovat entisestä koulusta. Käytävää somistava pulpetti on vuosikymmenien takaa. Biologian luokassa ovat entiset tutut täytetyt eläimet kaapeissaan. Karttapallon rinnalla on havaintovälineenä perinteinen telluurio.

 

Paikallisia toimijoita

Koulussa näkyy myös paikallisten osaajien kädenjälki. Monet hyllyköt, lokerikkonaulakot ja pääaulan massiivisen käsipuun on suunnitellut ja valmistanut Puutyöliike Jaakko Saari. Metalliset kierreportaat kaiteineen varauloskäynteinä on valmistanut Rautarakenne S. Lipponen Oy. Pääaulaan on valmistunut koulun ensimmäinen taideteos, Kati Immosen seinämaalaus ”Metsän sylissä”, jota turkulainen taiteilija jatkaa vielä eteenpäin seinille. Tulevaisuudessa koulun tiloissa nähdään laitilalaissyntyisen Maritta Nurmen kuparimaalaus ja opettaja-taiteilija Jari Nordmanin öljyvärimaalauksia. Koulujen välisen galleriakäytävän seiniä koristanee aikanaan koulun oppilaiden valmistamat taideteokset.

 

Tilaa, turvallisuutta, avoimuutta

Koulussa vallitsee avoin ilmapiiri ja kaikki tiedonkulku on nopeaa. Seitsemälle infotaulunäytölle voi ajankohtaisen tiedon lisätä nopeasti. Tiedonkulkua edistää myös paikasta toiseen liikkumisen mutkattomuus ja nopeus. Soluja yhdistävän käytävän lisäksi luokkahuoneissa on jopa kolme eri ovea, yksi aulasta, muiden kautta pääsee joustavasti siirtymään tilasta toiseen.

- Emme todellakaan ole täällä piilossa suljettujen ovien takana, isot ikkunat ja lasiseinämät turvaavat näkyvyyden useaan suuntaan. Nopeus, liikkumisen joustavuus ja hyvä näkyvyys ovat koulussamme merkittäviä turvallisuustekijöitä, mainitsee Heli Kiertokari-Laitinen.

Koulussa on automaattinen paloilmaisinjärjestelmä ja sähkölukitus, mainitsee Simo Lahtela. Koulussa oleva Iloq –lukitusjärjestelmä ei vaadi erillistä lukkojen sarjoittamista, avaimet koodataan vain tiettyihin oviin haluttuina aikoina ja mikäli joku avaimista katoaa, se vain poistetaan järjestelmästä. Lähes kaikissa tiloissa on lattialämmitys, jolloin erilliset patterit ja putkistot eivät haittaa liikkumista ja siisteyttä. Lämpöä kouluun tuottaa paikallinen kaukolämpö. Ilmanvaihto on lähes äänetön. Luokkahuoneiden valaisimet ovat samalla tasolla kattolevyjen kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmä ja muu tarvittava tekniikka on kätketty kattojen villalevyjen taakse. Kattomateriaalin ansiosta luokissa on hyvä akustiikka ja ääneneristys.

Piha-alueen kameravalvonta kattaa koko rakennuksen ympäristön ja sisäpuolen valvonta tällä het-
kellä koulun pääaulan, mutta on liitettävissä laajemminkin rakennukseen. Kappelimäen koulun ja vanhan, 90- luvulla peruskorjatun Myllymäen koulurakennuksen välinen yhdyskäytävä on suljettavissa palo-ovella.

Sähkötyöt on suunnitellut Insinööritoimisto Pertti Salovaara Raumalta ja LVIA- työt Europlan
Engineering Oy, Raisiosta.

 

Ympäristö huomioon

Uudisrakennus on vaatinut ympäristöön myös maanrakennustöitä. Nämä työt ovat vielä kesken. Tulevaisuudessa Kappelimäen entisen koulun paikalla on autojen pysäköintitilaa sekä lähiliikuntapaikka. Liikennejärjestelyt koulualueelle muuttuvat. Esimerkiksi Eurantien puolelta kulkee kevyen liikenteen väylä. Viereisen Rukoushuoneenmäen ja koulualueen erottaa kivikoriaita, joka samalla suojaa jyrkkää rinnettä. Historiallisesti arvokkaalla Rukoushuoneenmäellä on vanhaa kasvillisuutta. Koulun yhdyskäytävän lasiseinien takaa avautuukin Rukoushuoneenmäen vehreä maisema, vastakkaisella puolella aukeaa puolestaan laaja urheilualue.

Maanrakennustyöt on suunnitellut AIRIX Ympäristö Oy Turusta ja toteuttaa Destia Oy Porin yksikkö.
 

Kuvagalleria

Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu
Kappelimäen koulu