Artikkelit

Jyväskylän normaalikoulu

Jyväskylän normaalikoulun ala-aste

jyvaskylan-1-pu602.jpg

Normaalinkoulun ala-aste on uusin tulokas Jyväskylän yliopiston kampusalueella. Rakennus sijoittuu Alvar Aallon suunnitteleman miljöön luoteisosaan jatkaen kuosissaan samaa arvokasta linjaa. Monipuoliseksi suunniteltu koulu tarjoaa erinomaiset tilat Normaalikoulun opetusharjoittelulle sekä oppimiselle.

Jyväskylässä Pitkäkadun varressa, vanhan Normaalikoulun ja uimahallin välissä sijaitsee uusi koulurakennus luontevana osana vanhaa yliopiston kampusaluetta. Tavoitteena oli saada uudisrakennus sulautumaan mahdollisimman taidokkaasti paikkaan, joka toiminnallisesti, liikenteellisesti ja ympäristöllisesti liittyy perinteikkääseen Seminaarinmäen kampusalueeseen ja Harjun vihervyöhykkeeseen. Puistomainen ympäristö luo viihtyisyyttä ja tuo koululaisten arkeen palasen Jyvässeudun kaunista luontoa.

Nykykoulun suunnittelun lähtökohtana on viihtyvyyden ohella ollut toimivuus. Vanhan Normaalikoulun tilat kävivät epäajanmukaisiksi, eivätkä ne olleet muutettavissa koulun nykyisten tarpeiden mukaisiksi. Uusi opinahjo tarvitsee monipuoliset tilat niin oppilaille, opettajille kuin opetusharjoittelijoillekin. Opettajille on suunniteltu omat työtilat opetuksen suunnittelua ja opetusharjoittelun ohjausta varten. Vanha koulu tulee jatkossa yliopiston laitosten käyttöön.

 

Arvokkaaseen miljööseen toteutettavan rakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ehdotelmalla ”Syli”. Moderni rakennus noudattaa ulkokuosiltaan muun kampuksen tyyliä punatiilineen ja laseineen. Talo kuitenkin seuraa arkkitehtonisesti nykysuuntauksia ja on täten oman näköisensä ja lasisempi.

‑ Arkkitehtuurin mittakaavassa, materiaaleissa ja muotokielessä on otettu huomioon Aallon suunnitteleman yliopistoalueen läheisyys. Hillityt mittasuhteet, materiaalien kontrastit sekä täsmällinen detaljointi luovat rakennuksen ulkoiset arkkitehtoniset ainekset, kertoo arkkitehti Ilmari Lahdelma.

 

Kohteen työnimi Syli kuvaa L:n muotoista pohjapiirrosta. Rakennuksessa on kaksi siipeä ja niin sanottu syli jää kampusalueen puolelle. Skanskan rakennusteknisten töiden valvoja Jorma Pekkala kuvaileekin rakennuksen siipien väliin jäävien lasisten pintojen heijastavan näkymää ympäristöstä ja Aallon päärakennuksesta luoden tällä tavoin yhteyden ympäröivään miljööseen.

Kohteen rakennusurakointi oli kolmivaiheinen; maarakennus ja perustamisurakkavaihe, runko ja parkkihalli sekä rakennusurakka. Kaksi ensimmäistä vaihetta toteutti Rakennusliike Porrokki Oy ja viimeisen Skanska Sisä-Suomi Oy.

Rakennuksen persoonallinen muoto istuu kauniisti mäntymaisemaan, mutta on samalla toteutukseltaan vaikeampi. Urakoinnin vastaavamestari Teijo Niskanen Skanska Oy:stä sanookin, että kohde oli rakenteiltaan vaativa ja erityistä haasteellisuutta loi rakennuksen moniulotteinen runko.

Talo on noussut entisen parkkipaikan päälle. Toisessa urakointivaiheessa on uudet parkkitilat rakennettu viereen maan alle. Autokansi rajoittuu uimahalliin, ja maan alaisesta osasta näkyvät vain porrashuone ja ajoluiska.

 

Moninivelisen rakennuksen pääsisäänkäynti on Pitkäkadun puoleisista ovista. Sisääntuloaulasta on yhteys rakennuksen kaikkiin osiin; ruokalaan, liikuntasaliin sekä talon molempiin siipiin. Niin ulkokuosiltaan kuin sisätiloiltaankin koulu on kaikkea muuta kuin vanhanaikainen parakkikoulu. Korkeat tilat rakennuksen keskellä avaavat näkymiä kerrosten välille ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta.

‑ Sisätiloiltaan uudisrakennus edustaa nykykäsitystä ala-asteen koulusta. Tilojen vaihteleva suuntaus ja volyymi, tilojen väliset näkymät, käytetyt luonnolliset materiaalit ja tilaryhmien hierarkkinen erottelu rakennuksessa luovat mieleenpainuvan, tilallisesti mielenkiintoisen, mutta ymmärrettävän kokonaisuuden, sanoo Lahdelma.

 

Varsinaiset luokkatilat on keskitetty siipien päihin niin sanotulla solu-mallilla. Keskellä olevasta tilasta on yhteys ympäröiviin luokkiin, keskelle jäävät vain naulakot. Luokkasoluyksiköt sijaitsevat päällekkäin kolmessa kerroksessa suorassa yhteydessä koulun pihaan. Erillään olevien solujen idea on mahdollistaa rauhallinen aulaympäristö kuhunkin tilaan. Erityisluokat on sijoitettu rakennuksen keskiosaan.

Kuvagalleria

jyvaskylan-1-pu602.jpg
jyvaskylan-1-pu602.jpg
jyvaskylan-10-pu602.jpg
jyvaskylan-11-pu602.jpg
jyvaskylan-12-pu602.jpg
jyvaskylan-13-pu602.jpg
jyvaskylan-14-pu602.jpg
jyvaskylan-15-pu602.jpg
jyvaskylan-16-pu602.jpg
jyvaskylan-17-pu602.jpg
jyvaskylan-19-pu602.jpg
jyvaskylan-2-pu602.jpg
jyvaskylan-20-pu602.jpg
jyvaskylan-21-pu602.jpg
jyvaskylan-5-pu602.jpg
jyvaskylan-6-pu602.jpg
jyvaskylan-7-pu602.jpg
jyvaskylan-8-pu602.jpg
jyvaskylan-9-pu602.jpg