Artikkelit

Hermanni toimistokortteli

Tehtaiden kaupunginosa on saanut arvoisensa lisän

Hermanni on yksi kantakaupungin voimakkaimmin kehittyvistä alueista. Sinne tullaan rakentamaan metro ja asuntoja tuhansille ihmisille. Merkittävää on ollut työväen ja tehtaiden kaupunginosan luonteen säilyttäminen. Uuden rakennuksen myötä tiiliarkkitehtuurin puolitoistavuosisatainen perinne säilyy.

‑ Tapiola-ryhmän muodostaa seitsemän yhtiötä, joista neljän vakuutusyhtiön sijoitussalkkuun kuuluu kiinteistöjä. Vahinko- eläke- ja kahden henkiyhtiön liiketoiminta ratkaisee, minkälaista sijoitustoimintaa ne tekevät. Tästä johtuen niillä kaikilla on hieman erilainen tavoite kiinteistösijoittamisessa, kertoo kiinteistöyksikön apulaisjohtaja Vesa Immonen Tapiola-ryhmästä.

 

Esimerkiksi vastuut eläkeyhtiössä ovat pidemmät kuin vahinkoyhtiössä. Vaikka likviditeettivaatimukset eroavat yhtiöstä toiseen, pääpaino on kuitenkin tasaisessa tuotossa, jolla pidetään vakuutusmaksut kurissa. Kiinteistöjen tehtävä on myös tasata koko sijoitussalkun arvon heilahteluja.

 

Koko ryhmän kiinteistökannasta on toimisto- ja liiketilaa yli puolet asuntojen muodostaessa noin neljäsosan. Viiden vuoden ajanjaksolla mitattuna kiinteistösijoittaminen on tuottanut hyvin.

 

Hankintaa edeltävä aika

Investorin kannalta on tärkeää tietää tulevan rakennuksen käyttölaatu: sijoittuminen kaupunkirakenteeseen, rakentamisen tapa, rakennusosien elinkaari ja käytettävät materiaalit. Näin tuleviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa paremmin. Lopullisen muodon sijoituksen sisältö saa sopimustekniikkaa hyödyntämällä, jolloin omistajan riskejä voidaan siirtää tai jakaa.

 

‑ Oleellisen osan hankintaprosessista muodostaa suunnittelun ja myöhemmin hankkeen rakentamisen seuranta. Koska talotekniikka hankintana muodostaa lähes puolet hankkeen kustannuksista, seurataan sen kehittämistä tarkoin. Tässäkin kohteessa LVI- ja sähkösuunnitelmia täsmennettiin mm. jaettavuutta silmällä pitäen, kertoo rakennuttajapäällikkö Antti Leivo Tapiola-ryhmästä.

 

Tapiolalla on oma rakennuttamisen asiantuntijaryhmänsä, mutta hankkeissa käytetään myös ulkopuolisia rakennuttajakonsultteja edun valvonnassa. Hermannin toimistokorttelihankkeessa projektin johto- ja valvontatehtävistä sekä rakennustyön valvonnasta vastasi Rakennuttajatoimisto CMC Oy.

 

Arkkitehtuuri

Alueelle on leimallista tiilirakentaminen. Perinteet yltävät aina 1860-luvulle. Uusi rakennus asettuu massiiviseen tiilirakennusten riuttaan hyvin. Vieressä ovat Lindströmin kiinteistö lännessä ja Tilastokeskuksen rakennus idässä.

 

Hankkeen pääsuunnittelija on arkkitehti Timo Vormala. Hän on antanut rakennukselle muodon, jossa tiiliarkkitehtuurin perinne ja moderni arkkitehtuuri sulautuvat kaupunkikuvallisesti sujuvaksi kokonaisuudeksi.

 

‑ Kuten Hermannin kaupunginosan ilmeeseen kuuluu, rakennus muodostaa korttelin. Rakennuksen sivut ja kulmat ovat muodoltaan identtisiä ja nurkat ovat lisäksi paikalla muuratut, kertoo hankkeen pääsuunnittelija Erkki Karonen Gullichsen Vormala Arkkitehdeista.

 

Perinteinen korttelirakentaminen ei kuitenkaan ole sitonut arkkitehdin luovuutta. Sisäänkäyntien tiilimuurit on sommiteltu niin, että voimakas vertikaalisuus on rytmitetty hienostuneella vaakaa-aukotuksella. Sisääntuloja markkeeraavat lisäksi julkisivumassaan päätetyt lippalevyt. Viivähdys de Stijl -estetiikassa antaa miellyttävän ilmavuuden muutoin voimaa uhkuvalle tillirakennukselle.

Kuvagalleria

02-HERMANNI.jpg
02-HERMANNI.jpg
03-HERMANNI.jpg
04-HERMANNI.jpg
05-HERMANNI.jpg
06-HERMANNI.jpg
07-HERMANNI.jpg
08-HERMANNI.jpg
09-HERMANNI.jpg
Hermanni_KP148209.jpg
Hermanni_KP148211.jpg
Hermanni_KP148220.jpg
Hermanni_KP148223.jpg
Hermanni_KP148228.jpg
Hermanni_KP148231.jpg
UVI_02.jpg
UVI_03.jpg
UVI_04.jpg
UVI_06.jpg